Energoekonomisks dzesēšanas tipa žāvētājs SECOTEC no 45 līdz 98 m³/min

SECOTEC TG: Kompakts, taču jaudīgs

Ar jauno TG sēriju KAESER paplašina savu SECOTEC energoefektīvo dzesēšanas tipa žāvētāju klāstu, nodrošinot plūsmas apjomu 98 m³/min un piedāvājot modeļus ar gaisa un ūdens dzesēšanu.

Kompaktās, taču jaudīgās ierīces ir konstruētas lielrūpniecībai, un tās pat sarežģītākajos apstākļos nodrošina stabilu spiediena rasas punktu; turklāt tās ir maksimāli uzticami, un to dzīves cikla izmaksas ir minimālas.
Jaudīgā dzesēšanas tvertnes koncepcija un sērijveidā uzstādītā vadības sistēma SIGMA CONTROL SMART, ko var saslēgt tīklā, nodrošina ekspluatāciju, kas visās slodzes cikla fāzēs saudzē materiālus un ir energoefektīva. Iekārtām ar gaisa dzesēšanu izplūdes gaiss tiek regulēts inovatīvā veidā, nosakot jaunus standartus darba drošības un izmaksu efektivitātes ziņā.

Jūsu priekšrocības

 • Paaugstināta darba drošība
  SECOTEC TG dzesēšanas tipa žāvētāju inovatīvā izplūdes gaisa regulēšana apvienojumā ar radiālo ventilatoru nodrošina optimālu iekārtas dzesēšanu. Tas nodrošina ne tikai jaunas iespējas projektēšanā un uzstādīšanā, bet arī būtiski uzlabo lielo dzesēšanas tipa žāvētāju efektīvu un materiālus saudzējošu ekspluatāciju.
 • Drošas investīcijas nākotnē
  KAESER izmanto klimatam draudzīgo dzesēšanas līdzekli R-513A un piedāvā šobrīd labāko risinājumu apgādes nodrošināšanai nākotnē. Tas ļauj efektīvi novērst lielas remonta izmaksas vai pat, iespējams, draudošo ekspluatācijas izbeigšanu.
 • Ekspluatācijas izmaksas turpinās samazināties
  Pateicoties jaudīgajai dzesēšanas tipa žāvētāju koncepcijai ar SECOPACK LS un savstarpēji ideāli saskaņotajiem multikompresoriem, SECOTEC TG dzesēšanas tipa žāvētāji ar jaudu līdz 98 m³/min nodrošina īpaši energoekonomisku daļējas slodzes regulēšanu, ņemot vērā ārkārtīgi kompaktos iekārtas izmērus un minimāli nepieciešamo apkopju daudzumu.
Ideāls papildinājums: AQUAMAT eļļas-ūdens atdalītāji
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Mūsu padoms: sagatavojiet kondensātu pirms novadīšanas kanalizācijā atbilstoši likumdošanai un lēti, izmantojot AQUAMAT eļļas-ūdens atdalītājus.

 

Detalizēta informācija par ražojumu

Inovatīva izplūdes gaisa regulēšana ar radiālo ventilatoru
Jaunā SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāja inovācija ir radiālais ventilators.

Kompaktā iekārta palīdz samazināt projektēšanas un uzstādīšanas izmaksas. Ir nodrošināts stabils spiediena rasas punkts, kā arī materiālus saudzējoša un energoekonomiska ekspluatācija, pateicoties optimālai iekārtas dzesēšanai.

Inovācija

 • Radiālais ventilators ar frekvences regulēšanu atkarībā no slodzes ar dzesēšanas gaisa plūsmas palīdzību novada dzesēšanas tipa žāvētāja siltumu.
 • Pateicoties pietiekamam atlikušā spiediena daudzumam, radiālais ventilators ļauj dzesēšanas tipa žāvētājam tieši pievienot tipiskus izplūdes gaisa kanālus.
 • Radiālā ventilatora īpaši energoefektīvā konstrukcija izpaužas arī tajā, ka SECOTEC TG dzesēšanas tipa žāvētājiem nepieciešama ārkārtīgi neliela jauda.
 • Tiek droši novērsts termiskā īsslēguma risks, ko izraisa situācija, kad siltais izplūdes gaiss tiek iesūknēts kā dzesēšanas gaiss.
 • Salīdzinājumā ar līdzšinējo ventilācijas tehniku ar izplūdes gaisa savācēju un papildu atbalsta ventilatoru: netiek nevajadzīgi iesūknēts telpas gaiss. Tādējādi samazinās izplūdes gaisa plūsma un nepieciešamais kanāla šķērsgriezums. Atbalsta ventilators nav nepieciešams. 
 • Neatkarīgā izplūdes gaisa regulēšana un augstais atlikušais spiediens ļauj kompresorus pieslēgt kolektora kanālam.  
Uz nākotni orientēts dzesēšanas līdzeklis R-513A
R-513A

Uz nākotni orientētais dzesēšanas līdzeklis R-513A tiek izmantots nelielā daudzumā, gādājot par apgādes drošību iekārtas uzturēšanā visā dzesēšanas tipa žāvētāju darbmūža garumā.

Inovācija

 • Pasaulē arvien stingrāk tiek reglamentēta siltumnīcefekta gāzu izmantošana. Izmantojot ārkārtīgi kompaktos siltummaiņus, piemēram, SECOPACK LS un daudzkanālu sašķidrinātājus, būtiski samazinās nepieciešamais dzesēšanas līdzekļa daudzums.
 • Dzesēšanas līdzekļa R-513A globālās sasilšanas potenciāls salīdzinājumā ar līdz šim dzesēšanas tipa žāvētājos izmantotajām vielām ir daudz mazāks.
 • R-513A ir līdzvērtīgs līdzeklim R-134a. Tas nav toksisks, un ir nedegošs.
Jaudīga dzesēšanas tvertnes koncepcija
Siltummaiņa sistēmas SECOPACK šķērsgriezums
 1. Saspiestā gaisa ieplūde
 2. Kondensāta izplūde
 3. Dzesēšanas līdzekļa ieplūde (auksts)
 4. Dzesēšanas līdzekļa izplūde (silts)
 5. Siltuma pārnese
 6. Saspiestā gaisa izplūde

Materiālu saudzējošs ekspluatācijas veids, stabils spiediena rasas punkts un augsta energoefektivitāte visās slodzes fāzēs.

Optimizēšana

 • Sērijā SECOTEC TG apvienota siltummaiņa sistēma SECOPACK LS un latentā siltuma tvertne ar līdz pat trijiem paralēli novietotiem dzesēšanas līdzekļa kompresoriem. Tie atkarībā no slodzes tiek pārslēgti secīgi. 
 • Tādējādi dzesēšanas tvertne tiek atslogota, un to var izgatavot vēl kompaktāku.
 • Pateicoties jaudīgajai dzesēšanas tvertnei, dzesēšanas jaudu var vienmērīgi un efektīvi pielāgot daļējas slodzes režīmam.
 • Materiālu saudzējoša ekspluatācija, jo dzesēšanas līdzekļa kompresori nav tik bieži jāpārslēdz.
 • Sērijveidā uzstādītā vadības sistēma SIGMA CONTROL SMART nosaka faktiskās patērētās elektriskās jaudas vērtību.
Minimāls servisa darbu apjoms

Minimāls darbu apjoms apkopei, pārbaudēm un dokumentēšanai.

Inovācija

 • Atšķirībā no tipiskā aksiālā ventilatora radiālais ventilators ir konstruēts lietošanai visu iekārtas darbmūžu.
 • SECOPACK LS kondensāta atdalītājam nav nepieciešami filtra elementi. Jānomaina ir tikai sērijveida kondensāta novadītāja ECO-DRAIN servisa vienība.  
 • Citu detaļu, kam veicama apkope, nav.
 • Dzesēšanas līdzeklis R-513A Nelielais uzpildes daudzums un mazais globālās sasilšanas potenciāls veido ekonomiski izdevīgu bāzi valstīs noteikto lietotāju pienākumu izpildei. Tādēļ ierīcēm SECOTEC TG vispār nav jāveic hermētiskuma pārbaudes un jāaizpilda apjomīga obligātā dokumentācija atbilstoši Eiropas Direktīvai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (ES 517/2014). Tomēr ieteicams vienu reizi gadā sertificētam speciālistam veikt iekārtas pārbaudi.
Labākais žāvēšanas rezultāts un saudzējoša ekspluatācija
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji pie pilnas slodzes efektīvi sasniedz stabilu spiediena rasas punktu no līdz pat +3 °C. Arī daļējas slodzes režīmā spiediena rasas punkts, pateicoties nelielam svārstību diapazonam, ir būtiski stabilāks nekā parastiem dzesēšanas tipa žāvētājiem. 

Parastie dzesēšanas tipa žāvētāji ar pārslēdzamiem ekspluatācijas režīmiem un bez papildu dzesēšanas tvertnes izmanto sava siltummaiņa materiālu kā dzesēšanas tvertni. Tāpēc šo žāvētāju dzesēšanas kompresoriem un ventilatora motoriem ir jāieslēdzas un jāizslēdzas daudz biežāk, lai konstanti nodrošinātu nepieciešamo dzesēšanas jaudu. 

Lai samazinātu pārslēgšanās biežumu un nodilumu, dzesēšanas kontūrs pieslēdzas tikai ar daudz augstākām spiediena rasas punkta vērtībām. Tādējādi veidojas spiediena rasas punkta svārstības, kas pasliktina žāvēšanas rezultātu. Tas, savukārt, rada risku, jo korozija var sākties jau saspiestā gaisa relatīvajā mitrumā, kas pārsniedz 40 %, un ne tikai tad, kad parādās kondensāts. 

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji turpretim darbojas īpaši saudzīgi attiecībā pret materiāliem, jo tiem ir liela dzesēšanas tvertnes ietilpība. Ja tvertne vienreiz ir uzpildīta, dzesēšanas kompresors un ventilatora motors var daudz ilgāk palikt izslēgti, neietekmējot spiediena rasas punkta stabilitāti.

Kompakti izmēri

Efektīva tvertnes regulēšana līdz 98 m³/min, un uzstādīšanas vieta – tikai 1,7 m². Tādējādi ir pieejamas īpaši daudzveidīgas projektēšanas iespējas un kompakta uzstādīšana.

Inovācija

 • Kompaktā dzesēšanas tvertnes koncepcija ir bāze, kas nodrošina SECOTEC TG nelielos izmērus.
 • Tvertnes izmēri ir: 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Aizmugure izmantojama kā puse novietošanai pie sienas (attālums līdz sienai – 200 mm).
Tehniskie dati

Pamatdizains

ModelisTG 450 TG 520 TG 650
Plūsmas apjoms m³/min 45 52 65
Spiediena zudumi bar 0,14 0,19 0,12
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 1,55 1,85 2,02
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 3,28 3,89 4,83
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Svars kg 637 658 704
Izmēri
P x D x A mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Pneimatiskais pieslēgumsDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼ G ¼
Elektroapgāde400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 2,71 2,74 4,04
Globālās sasilšanas potenciāls631 631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 4,3 4,35 6,4

ModelisTG 780 TG 980
Plūsmas apjoms m³/min 78 98
Spiediena zudumi bar 0,17 0,25
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 2,48 3,61
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 5,88 9,82
Darba pārspiediens bar 3 - 13 3 - 13
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 50 3 - 50
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60 3 - 60
Svars kg 700 763
Izmēri
P x D x A mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Pneimatiskais pieslēgumsDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼
Elektroapgāde400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 3,79 4,98
Globālās sasilšanas potenciāls631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 6 7,9