Energoekonomisks dzesēšanas tipa žāvētājs SECOTEC no 5,1 līdz 34 m³/min

Kompakti energoekonomiski dzesēšanas tipa žāvētāji, pateicoties latentam siltumam

SECOTEC — un arī sērija TD, TE un TF (*) — jau ilgu laiku nozīmē rūpnieciskajai kvalitātei atbilstošus augstvērtīgus Kaeser dzesēšanas tipa žāvētājus, stabilus spiediena rasas punktus ar labāko iespējamo drošību un ļoti zemas kopējās dzīves cikla izmaksas.

Jaunās ierīču paaudzes inovatīvā latentā siltuma akumulatoru siltummaiņu sistēma SECOPACK LS un vadības sistēma SIGMA CONTROL SMART uzstāda jaunus standartus energoefektivitātes, kompaktu konstrukciju un ērtas apkalpošanas ziņā.

 • Īpaši ilgu kalpošanas laiku nodrošina pret koroziju izturīgās saspiestā gaisa caurules un alumīnija siltummainis (kondensators un SECOPACK LS)
 • Ar sērijveida komunikācijas moduli Modbus TCP pievienošanai pie SIGMA NETWORK (sērija TD Option)

Jūsu priekšrocības

 • Enerģijas ietaupījums
  Sēriju TD, TE un TF (*) dzesēšanas tipa žāvētāji pārsteidz ar savu zemo enerģijas patēriņu. Daļējas slodzes režīmā tiek izmantota energoekonomiska regulēšana, kas ļauj saglabāt lieko aukstuma jaudu termiskā akumulatorā un to izmantot žāvēšanai, nepatērējot strāvu. Ātri reaģējošā siltummaiņu sistēma SECOPACK LS jebkurā brīdī nodrošina stabilu spiediena rasas punktu.
 • Intuitīva vadība
  Elektronisko vadības sistēmu SIGMA CONTROL SMART vadīt ir vienkārši un intuitīvi. Ziņojumu atmiņa, katram mezglam atsevišķi darba stundu skaitītāji un apkopes taimeris ļauj efektīvi kontrolēt un analizēt ekspluatācijas datus. Izmantojot bezpotenciāla kontaktus un komunikācijas moduli Modbus TCP (sērija TD Option), ir iespējama vienkārša pieslēgšana tīkliem vairākas mašīnas ietverošā vadības sistēmā, piemēram, SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompakti optimizēta
  Inovatīvās siltummaiņu sistēmas SECOPACK LS akumulatoru daļa ir uzpildīta ar fāzes maiņas materiālu. Pateicoties būtiski lielākam glabāšanas blīvumam, tā ar vienādu tilpumu spēj ietaupīt 98% no līdzšinējo siltuma akumulatoru materiāla. Tādējādi tiek nodrošināts spiediena punkta stabilitātei nepieciešamais akumulatora tilpums, nozīmīgi samazinot nepieciešamās vietas daudzumu. Optimizēti plūsmu ceļi samazina spiediena zudumus un tādējādi nodrošina SECOTEC žāvētāju lielo energoefektivitāti.

* Šīs žāvētāju sērijas iekārtas satur fluorētu siltumnīcefekta gāzi R-513A.

 

Detalizēta informācija par izstrādājumu

Dzīves cikla izmaksu samazināšana!
KAESER dzīves cikla izmaksu pārvaldība

Sērijas SECOTEC jaunākās paaudzes dzesēšanas tipa žāvētājiem ir dīkstāves regulēšanas sistēma un liels tvertnes blīvums, tāpēc šīm ierīcēm praktiski neatkarīgi no to noslodzes ir nepieciešams tikai nedaudz elektriskās enerģijas.

Atšķirībā no tirgū pieejamajām ierīcēm liekā aukstuma jauda tiek nevis vienkārši izšķērdēta, bet gan izmantota termiskās tvertnes atdzesēšanai. Ja tā ir atdzesēta, aukstums tiek padots uz saspiestā gaisa žāvēšanu. Tad nav nepieciešama elektriskā enerģija.

Turklāt jaunajai konstrukcijas koncepcijaiir īpaši neliels veicamās apkopes apjoms, un tai var veiktātru un vienkāršu servisu.


Vai vēlaties uzzināt vairāk par to, kā Kaeser samazina dzīves cikla izmaksas?

SECOTEC — enerģijas ekonomija visās pozīcijās

Dzesēšanas tipa žāvētāja noslogojums ir atkarīgs ne tikai no žāvējamās saspiestā gaisa apjoma plūsmas lieluma (pelēkais laukums), bet vēl vairāk no tā, cik daudz ūdens satur ieplūstošais saspiestais gaiss. Paaugstinoties temperatūrai, šis apjoms palielinās. Tāpēc dzesēšanas tipa žāvētāji augstā apkārtējā temperatūrā, piemēram, vasarā, tiek īpaši intensīvi noslogoti (dzeltenā līkne).

Ziemas temperatūrā (tirkīza krāsas līkne) samazinās arī dzesēšanas tipa žāvētāju darba slodze. Lai visās šajās svārstībās nodrošinātu stabilu spiediena rasas punktu, dzesēšanas tipa žāvētāji vienmēr ir jāparedz ekspluatācijas laikā sagaidāmajai maksimālajai slodzei, pieskaitot pietiekamu rezerves apjomu.

Analogi apjoma plūsmas un temperatūras diapazonam dzesēšanas tipa žāvētāji pastāvīgi darbojas slodzes diapazonā no 0 līdz 100%. Rezultātā var sasniegt lielu ietaupījumu, jo SECOTEC tvertnes regulēšana visā šajā slodzes diapazonā nodrošina pieprasījumam atbilstošu enerģijas izmantojumu.

Komplekts strāvas ietaupīšanai
Maksimāls enerģijas ietaupījums, pateicoties tvertnes regulēšanas sistēmai
Maksimāls enerģijas ietaupījums, pateicoties tvertnes regulēšanas sistēmai ar SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājiem

Dzesēšanas tipa žāvētāju noslodze pastāvīgi svārstās starp 0 un 100%. SECOTEC tvertnes regulēšanas sistēma atšķirībā no ierastās daļējas slodzes regulēšanas precīzi pielāgo nepieciešamo elektrisko jaudu visām slodzes fāzēm.

Tādējādi SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji, salīdzinot ar dzesēšanas tipa žāvētājiem ar karstās gāzes apvada sistēmu, vidējā noslodzē ietaupa no 40% līdz gandrīz 60% strāvas izmaksu.

SECOTEC žāvētāju aukstuma tvertne vienmēr ir auksta, atšķirībā no ierastā procesa. Tādējādi saspiestais gaiss arī darba uzsākšanas fāzēs tiek efektīvi izžāvēts. Tvertnes kvalitatīvā izolācija nodrošina iespēju, ka nepieciešamais enerģijas daudzums ir minimāls. Turklāt saspiestā gaisa žāvēšana ar SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājiem notiek ne tikai ļoti energoefektīvi, bet arī ļoti saudzīgā ekspluatācijas veidā, jo tvertnes tilpums ir ļoti liels.

Labākais žāvēšanas rezultāts un saudzējoša ekspluatācija
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji pie pilnas slodzes efektīvi sasniedz stabilu spiediena rasas punktu no līdz pat +3 °C. Arī daļējas slodzes režīmā spiediena rasas punkts, pateicoties nelielam svārstību diapazonam, ir būtiski stabilāks nekā parastiem dzesēšanas tipa žāvētājiem. 

Parastie dzesēšanas tipa žāvētāji ar pārslēdzamiem ekspluatācijas režīmiem un bez papildu dzesēšanas tvertnes izmanto sava siltummaiņa materiālu kā dzesēšanas tvertni. Tāpēc šo žāvētāju dzesēšanas kompresoriem un ventilatora motoriem ir jāieslēdzas un jāizslēdzas daudz biežāk, lai konstanti nodrošinātu nepieciešamo dzesēšanas jaudu. 

Lai samazinātu pārslēgšanās biežumu un nodilumu, dzesēšanas kontūrs pieslēdzas tikai ar daudz augstākām spiediena rasas punkta vērtībām. Tādējādi veidojas spiediena rasas punkta svārstības, kas pasliktina žāvēšanas rezultātu. Tas, savukārt, rada risku, jo korozija var sākties jau saspiestā gaisa relatīvajā mitrumā, kas pārsniedz 40 %, un ne tikai tad, kad parādās kondensāts. 

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji turpretim darbojas īpaši saudzīgi attiecībā pret materiāliem, jo tiem ir liela dzesēšanas tvertnes ietilpība. Ja tvertne vienreiz ir uzpildīta, dzesēšanas kompresors un ventilatora motors var daudz ilgāk palikt izslēgti, neietekmējot spiediena rasas punkta stabilitāti.

SECOTEC — gatavs darbam Industrie 4.0!
Brīdinājuma norādes attēlojums SIGMA AIR MANAGER 4.0 shēmā

Izmantojot komunikācijas moduli Modbus TCP, pie SIGMA NETWORK ir iespējams piesaistīt SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājus (sērija TD Option). Tādējādi ir pieejami visi svarīgākie ekspluatācijas parametri un ekspluatācijas ziņojumi, turklāt tos var aplūkot reāllaikā.

Šādā veidā ir iespējams nodrošināt visaptverošu visas saspiestā gaisa stacijas sistēmas uzraudzību un izveidot pamatu no patēriņa atkarīgai profilaktiskai apkopei.
Rezultāts: lielākā iespējamā pieejamība ar minimālām izmaksām.

Turklāt SIGMA AIR MANAGER 4.0 nodrošina visaptverošu pārskatu par dzesēšanas tipa žāvētāja būtiskākajiem ekspluatācijas parametriem. Brīdinājumi un trauksmes tiek attēloti saspiestā gaisa stacijas shēmā, izmantojot krāsu kodējumu. Noklikšķinot uz žāvētāja pārslēgšanas simbola, vienkārša teksta veidā tiek attēloti svarīgākie ekspluatācijas parametri un ziņojumu teksti.

SECOPACK LS — efektivitātes elements
Siltummaiņa sistēmas SECOPACK šķērsgriezums
 1. Saspiestā gaisa ieplūde
 2. Kondensāta izplūde
 3. Dzesēšanas līdzekļa ieplūde (auksts)
 4. Dzesēšanas līdzekļa izplūde (silts)
 5. Siltuma pārnese
 6. Saspiestā gaisa izplūde

Sērijas TD, TE un TF dzesēšanas tipa žāvētāji ir aprīkoti ar inovatīvo siltummaiņa sistēmu SECOPACK LS. Tās latentā siltuma tvertne ir uzpildīta ar fāzes maiņas materiālu. Saspiestais gaiss sasilda materiālu, līdz tas sāk kust (tvertnes atslogošana). Materiāls uzņem latento kušanas siltumu. Tas ir daudz lielāks par siltumu, kuru tas spēj uzņemt atbilstoši savai normālajai specifiskajai siltuma kapacitātei (bez fāzes nomaiņas). Tādējādi latentajai siltuma tvertnei sērijas TE un TF žāvētājā ir daudz lielāks tvertnes blīvums, tā ar vienādu tilpumu spēj ietaupīt 98% no līdzšinējo siltuma tvertņu materiāla.

Rezultāts: liela tvertnes ietilpība nodrošina stabilu spiediena rasas punktu un ekspluatāciju, kas saudzē materiālu, turklāt nepieciešamais vietas daudzums ir būtiski samazināts.

Inovatīva regulēšana, izmantojot Speicher-Plus un fāzes pārslēgšanu
SECOTEC: inovatīva regulēšana, izmantojot Speicher-Plus un fāzes pārslēgšanu
 1. Kompresors sagatavo aukstu dzesēšanas vielu saspiestā gaisa žāvēšanai un tvertnes dzesēšanai.
 2. Tvertnes viela konstantā temperatūrā sastingst un novada lielu siltuma daudzumu dzesēšanas vielā.
 3. Dzesēšanas viela turpina atdzesēt tvertnes vielu līdz izslēgšanās brīdim.
 4. Dzesēšanas kompresors izslēdzas.
 1. Tvertnes viela padod aukstumu saspiestā gaisa žāvēšanai un sasilst.
 2. Tvertnes viela konstantā temperatūrā izkūst un uzņem lielu siltuma daudzumu no mitrā saspiestā gaisa.
 3. Tvertnes viela sasilst līdz kompresora ieslēgšanās brīdim.
Uzbūve un funkcija
Energoekonomisko dzesēšanas tipa žāvētāju SECOTEC TF uzbūves shēma
 1. Saspiestā gaisa ieeja
 2. Siltummaiņa sistēma SECOPACK LS
 3. Saspiestā gaisa izeja
 4. Kondensāta izplūde
 5. Kondensāta izvadītājs ECO-DRAIN
 6. Dzesēšanas vielas kompresors
 1. Mikrokanālu sašķidrinātājs
 2. Ventilators
 3. Filtrs – sausinātājs
 4. Dzesēšanas vielas akumulators
 5. Izplešanās vārsts
Tehniskie dati TD

Pamatdizains

ModelisTD 52 TD 67 TD 73
Plūsmas apjoms m³/min 5,1 6,7 7,3
Spiediena zudumi bar 0,12 0,11 0,13
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,31 0,37 0,49
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 0,61 0,78 0,95
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Svars kg 132 138 138
Izmēri
P x D x A mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Pneimatiskais pieslēgumsG 1½ G 1½ G 1½
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼ G ¼
Elektroapgāde230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,42 0,49 0,49
Globālās sasilšanas potenciāls631 631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 0,67 0,77 0,77

ModelisTD 94
Plūsmas apjoms m³/min 9,4
Spiediena zudumi bar 0,11
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,5
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 0,92
Darba pārspiediens bar 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 50
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60
Svars kg 151
Izmēri
P x D x A mm
588 x 797 x 1.515
Pneimatiskais pieslēgumsG 2
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼
Elektroapgāde230 V / 1 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,56
Globālās sasilšanas potenciāls631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 0,88

Tehniskie dati TE

Pamatdizains

ModelisTE 102 TE 122 TE 142
Plūsmas apjoms m³/min 11,5 12,5 15,5
Spiediena zudumi bar 0,11 0,13 0,14
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,5 0,52 0,77
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 1,08 1,12 1,51
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Svars kg 229 230 249
Izmēri
P x D x A mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Pneimatiskais pieslēgumsG 2 G 2 G 2
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼ G ¼
Elektroapgāde400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,95 0,98 0,98
Globālās sasilšanas potenciāls631 631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 1,5 1,55 1,55

Tehniskie dati TF

Pamatdizains

ModelisTF 174 TF 230 TF 280
Plūsmas apjoms m³/min 17 23 28
Spiediena zudumi bar 0,13 0,15 0,19
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,79 0,97 1,11
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 1,61 2,2 2,45
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Svars kg 345 375 395
Izmēri
P x D x A mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Pneimatiskais pieslēgumsDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼ G ¼
Elektroapgāde400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 1,77 1,83 2,15
Globālās sasilšanas potenciāls631 631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 2,8 2,9 3,4

ModelisTF 340
Plūsmas apjoms m³/min 34
Spiediena zudumi bar 0,17
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 1,29
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 2,87
Darba pārspiediens bar 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 45
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 60
Svars kg 420
Izmēri
P x D x A mm
835 x 1.230 x 2.000
Pneimatiskais pieslēgumsDN80 PN16 DIN
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼
Elektroapgāde400 V / 3 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 2,84
Globālās sasilšanas potenciāls631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 4,5