Saspiesta gaisa pārvaldības sistēma – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Saspiestā gaisa staciju vadības – optimālai efektivitātei

Adaptīva, efektīva un savienota tīklā – ar SIGMA AIR MANAGER 4.0 uz pieprasījumu orientēta saspiesta gaisa pārvaldība iegūst jaunu nosaukumu.
Saspiesta gaisa pārvaldības sistēma noteic vairāku kompresoru darbību, kā arī žāvēšanu vai filtrēšanu vēl nebijušā lietderīguma līmenī. 

Patentēta simulācijā balstītā optimizācijas metode ar iepriekšējā saspiestā gaisa patēriņa palīdzību nosaka nākotnē nepieciešamo patēriņu. Izšķirošais faktors vairs nav šaura spiediena lenta, bet gan saspiestā gaisa stacijas nepārtraukta optimāla darbība. Taupīt enerģiju vēl nekad nav bijis tik vienkārši. 

Pateicoties visu saspiestā gaisa stacijas komponentu savienošanai tīklā ar inteliģentu starpsistēmu vadību drošajā KAESER SIGMA NETWORK tīklā, ir iespējama gan visaptveroša uzraudzība un enerģijas pārvaldība, gan arī plānotie apkopes pasākumi. Tādējādi tiek samazināti atteices periodi un tiek palielināta ražošanas jauda.

Priekšrocības

  • Uz pieprasījumu orientēta saspiesta gaisa pārvaldība
  • Adaptīva jūsu saspiesta gaisa stacijas optimizācija
  • Labāks pārskats, vairāk uzraudzības, mazāk atteices gadījumu

Pieejamība

Ar SIGMA AIR MANAGER 4.0 servisa darbību organizēšana kļūst par bērnu spēli. Saspiestā gaisa stacijas darbības datu apstrāde nodrošina pastāvīgu pārskatu par iekārtu tehniskās apkopes stāvokli. Šādi apkopes intervālus var plānot optimāli un ņemot vērā nākotnes situācijas.

Kontrole

SIGMA AIR MANAGER 4.0 padara iespējamu visaptverošu saspiestā gaisa stacijas kontroli. Šim nolūkam darbības dati tiek apkopoti, arhivēti un vizualizēti. Pateicoties visaptverošai stacijas parametru uzraudzībai, traucējumus var savlaicīgi atpazīt un novērst tūlīt.

Ziņošana

SIGMA AIR MANAGER 4.0 apkopo, arhivē un apstrādā saspiestā gaisa stacijas darbības datus un ar to aktīvi atbalsta Enerģijas pārvaldību saskaņā ar ISO 50001. Tam nepieciešamie rādītāji tiek automātiski izdoti, izvērtēti un nodoti ziņojuma formā.

Vienota tīkla izveidošana

Ar SIGMA AIR MANAGER 4.0 saspiestā gaisa stacijas digitalizācija ir iespējama jau šodien. Kā centrālais mezgla punkts tas savieno visus stacijas komponentus ar drošu KAESER SIGMA NETWORK tīklu. Darbības dati tiek savākti centrāli, un tos ir iespējams integrēt jau esošajā vadības tehnikā. Komunikācija ar Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, ModBus RTU un nākotnē arī ar OPC UA.

 

Sīkāka informācija par SIGMA AIR MANAGER 4.0

Optimizācijas metodes

SIGMA AIR MANAGER 4.0 ar iepriekšējā saspiestā gaisa patēriņa palīdzību adaptīvi nosaka nākotnes patēriņu. Balstoties uz šo patēriņu, komponentu tehniskajiem nosacījumiem un iegūtajām zināšanām par iekārtas un sistēmas uzvedību, ar patentēto simulācijā balstīto optimizācijas metodi var paredzēt visefektīvākās pārslēgšanas darbības.

Augstākās vadības sistēma SIGMA AIR MANAGER 4.0 no KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Rūpnieciskajam pielietojumam ir īpašas prasības attiecībā uz komunikāciju, tostarp komunikāciju starp mašīnām. Tai jābūt stabilai un uz vietas vadāmai, tomēr arī saderīgai pasaules mērogā, spējīgai ātri un droši pārraidīt lielus datu apjomus, kā arī nodrošināt datu integritāti un procesā nepieciešamās reāllaika iespējas. KAESER SIGMA NETWORK izpilda visas šīs prasības un piedāvā vēl daudzas citas iespējas.

KAESER SIGMA NETWORK kopā ar saspiesta gaisa pārvaldības sistēmu SIGMA AIR MANAGER 4.0 veido perfektu, sabalansētu, drošu infrastruktūru inteliģentiem pakalpojumiem Industrie 4.0 izpratnē. ja lietotājs vēlas, saspiestā gaisa stacijas ekspluatācijas datus, izmantojot platjoslas savienojumu, droši var pārraidīt uz KAESER DATA CENTER.

Attālinātās diagnostikas iespēja apvienojumā ar pēc nepieciešamības veiktu profilaktisko tehnisko uzturēšanu Jums garantē maksimālu apgādes drošību un visas iekārtas efektivitāti.

  • Neplānotu un plānotu dīkstāves laiku (traucējumu/apkopes) novēršana, veicot ekspluatācijas parametru, piem., slodzes ekspluatācijas stundu skaita un temperatūras vērtību, izvērtējumu.
  • Energoefektivitātes paaugstināšana, pārraugot svarīgus ekspluatācijas parametrus, piem., spiediena paaugstināšanas gala temperatūru, spiediena rasas punktu, spiediena starpības vērtības (filtrus), noplūžu rādītājus, spiedienu un plūsmas apjomu.
  • Servisa izmaksu samazinājums līdz pat 30%, pateicoties optimizētām apkopēm un remontdarbiem, no kuriem izdevies izvairīties.
  • Saspiestā gaisa iekārtas optimāla pielāgošana atbilstoši pieprasījumam visa darbmūža laikā.
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK piedāvā savienojumu ar galda datoru, klēpjdatoru, planšetdatoru un ar personīgo vadības paneli.