Vadības sistēma

Pārslēgšanas centrāle saspiestā gaisa padevei un atslēgas tehnoloģijai, kas paredzēta Industrie 4.0

SIGMA CONTROL 2 (decentrālā inteliģentā sistēma) un SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centrālā inteliģentā sistēma) vadības sistēmas nodrošina visu komponentu veiksmīgu sadarbību Jūsu saspiestā gaisa iekārtā. Tieši šajā ziņā varat sasniegt lielāko enerģijas ietaupījumu. Lai realizētu tik kompleksu uzdevumu, ir nepieciešamas inteliģentu datoru spējas. To uzdevumi:

  • nepārtraukta enerģijas patēriņa samazināšana visā iekārtas dzīves cikla laikā (uz simulāciju balstīts efektīvākās rīcības alternatīvas aprēķins):
  • atsevišķo komponentu vadība vienas stacijas ietvaros,
  • saspiestā gaisa un tā izmaksu pārvaldība,
  • komunikācija dažādu sistēmas komponentu starpā.


Vadības sistēmu pārskatsKompresora vadība

Kompresoru vadības sistēma SIGMA CONTROL 2

Ar iekšējās vadības sistēmas SIGMA CONTROL 2 (decentrālā inteliģentā sistēma, kas piegādā datus centrālajai inteliģentajai sistēmai SIGMA AIR MANAGER 4.0) palīdzību kompresora jaudu ir iespējams precīzi pielāgot attiecīgajam nepieciešamajam saspiestā gaisa patēriņam.

  • koordinē un optimizē saspiestā gaisa ražošanas un patēriņa kopējo sadarbību
  • ar dažādām iepriekš programmētām un enerģiju taupošām vadības sistēmām
  • ir iespējama saspiestā gaisa iekārtas efektivitātes pārvaldība

Ātrā uzsākšana
Kompresora vadība

Kombinētā vadības sistēma

Savienošanas vadības sistēma SIGMA AIR MANAGER 2

Saspiestā gaisa pārvaldības sistēma SIGMA AIR MANAGER 4.0 pārrauga un vada visus Jūsu saspiestā gaisa iekārtas komponentus, lai nodrošinātu maksimālu izmaksu ietaupījumu.

  • Spiediena stabilitātes uzlabošana un automātiska padeves jaudas pielāgošana nevienmērīga patēriņa gadījumā
  • nemainīga precīzā regulēšana, lai nodrošinātu optimālu enerģētisko vērtību
  • Kaeser speciālistu veikta profilaktiskā tehniskā uzturēšana novērš neplānotu dīkstāves laiku risku.

Ātrā uzsākšana
Kombinētā vadības sistēma