Saspiestā gaisa sagatavošana un kondensāta tehnika

Sagatavošanas iekārtas — netīrumiem un korozijai nav nekādu iespēju

Ūdens, eļļa, putekļi. Lai cīnītos ar saspiestā gaisa pielietojuma ienaidniekiem, Kaeser piedāvā pilnu izstrādājumu komplektu, kas nepieļauj nekādus kompromisus sausa un tīra gaisa ziņā — no vienkāršas izmantošanas celtniecības objektā līdz īpaši sarežģītai elektronikas ražotnei:

 • augstai izstrādājumu kvalitātei;
 • procesiem bez traucējumiem, ar nelielu apkopes darbu apjomu;
 • lai jūsu kondensāts būtu „piemērots novadīšanai”.

Jūsu priekšrocība Augsta procesa drošība un optimāla izmaksu sadaļa iekārtām, kuras, pateicoties ilgstošai ekspluatācijai bez traucējumiem, ātrāk atmaksājas.


Pārskats par mūsu izstrādājumiem saspiestā gaisa sagatavošanas un kondensāta tehnikas jomāCiklonseparators

Ciklonseparators — sērija KC

Izvada kondensātu kompresora saspiestā gaisa izplūdē

 • Pamats energoefektīvai vēlāk pieslēgtu žāvētāju un filtru darbībai bez traucējumiem
 • atbilstoši nominālie platumi praktiskais pieslēgšanai pie Kaeser kompresoriem
 • kondensāta atdalīšana, kurai nav nepieciešama apkope
Ātrā uzsākšana
Ciklonseparators

Žāvētājs

Dzesēšanas tipa žāvētājs

Pielietojumam atbilstoša aizsardzība no turpmākas kondensāta veidošanās

 • Dzesēšanas tipa žāvētāji (SRP ≥ +3 °C) — parasti tiek ieteikti īpaši efektīvai bāzes žāvēšanai
 • Kombinētie žāvētāji (SRP ≥ +3/−40 °C) un absorbējošie žāvētāji (SRP ≥ −70 °C) — vienkāršai vai no temperatūras atkarīgai aizsardzībai no sasalšanas
 • Membrānas žāvētāji (SRP ≥ −40 °C) kompaktai izmantošanai gala pozīcijās, kur nav pieslēguma elektroapgādes tīklam
Ātrā uzsākšana

Filtrs un aktīvās ogles absorbents

Filtrs un aktīvās ogles absorbents

Attīra no netīrumiem un nodrošina saspiestu gaisu vēlamajā tīrības pakāpē

 • KAESER FILTER ar vītnes pieslēgumu un filtrs ar atloka pieslēgumu attīra no putekļiem, eļļas aerosoliem un tvaikiem — pārspiedienam līdz 16 bar
 • Kaeser spiediena paaugstinātājam atbilstošs augstspiediena filtrs — pārspiedienam līdz 45 bar
 • Aktīvās ogles absorbenti atdala eļļas tvaikus un smakas. Tie nodrošina atlikušās eļļas daudzumu atbilstoši ISO 8573-1 1. kategorijai (0–0,01 mg/m³) — pārspiedienam līdz 16 un 48 bar
Ātrā uzsākšana

Kondensāta novadītājs

Elektronisks kondensāta novadītājs ECO-DRAIN

Izvada kondensātu no saspiestā gaisa tīkla

 • elektroniskie kondensāta izvadītāji ECO-DRAIN ar līmeņa regulēšanu un īpaši robustu vārsta vadību saspiestā gaisa zudumu novēršanai
 • Pārbaudes poga un pašuzraudzība ar bezpotenciāla trauksmes kontaktu (atkarībā no modeļa) — savienojama tīklā ar augstāk pakārtotu vadības sistēmu
 • ECO-DRAIN sērija 3x ar rūpnīcā pārbaudītu servisa mezglu īpaši uzticamai apkopei ar minimālām izmaksām
Ātrā uzsākšana
Kondensāta novadītājs

Kondensāta sagatavošana

Kondensāta sagatavošanas sistēma AQUAMAT

Kondensāts tieši rašanās vietā kļūst par notekūdeni, kuru drīkst novadīt

 • AQUAMAT sērijas CF eļļas-ūdens atdalītājs drošai dispersu kondensātu sagatavošanai — nav izmaksu par enerģiju; būtiski izdevīgāks nekā ārēji veikta utilizācija
 • oficiāli pārbaudīta darbība (DIBt modeļa parauga sertifikāts) — atbilstība tiesiskajām prasībām
 • saudzē vidi
Ātrā uzsākšana
Kondensāta sagatavošana