Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne nodrošina telemediju pakalpojumu. Kā telemediju pakalpojumu nodrošinātājiem mums saskaņā ar Telemediju likuma (TMG) 13. panta 1. daļu ir pienākums tīmekļa vietnes apmeklētājam pirms lietošanas uzsākšanas sniegt informāciju par veidu, apjomu un mērķi, ar kādu tiek apkopoti, izmantoti un nodoti tālāk ar personu saistīti dati.

Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt Jūsu privāto sfēru, apstrādājot Jūsu personas datus, kā arī garantēt Jūsu uzņēmuma datu drošību. Laikā, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, tiek apkopoti Jūsu personas dati; mēs tos apstrādājam drošā veidā un, protams, saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Datu apkopošana un apstrāde

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, mūsu tīmekļa serveris standartā saglabā Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja IP adresi. Mēs iegūstam arī informāciju par tīmekļa vietni, no kurienes Jūs mūs apmeklējāt, un apmeklējuma datumu un ilgumu, kā arī interneta pārlūka veidu un Jūsu izmantoto operētājsistēmu. Šos datus mēs apkopojam statistikai, lai diagnosticētu servera problēmas un uzlabotu mūsu sniegtos interneta pakalpojumus.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics

Google Analytics ir Google Inc. (“Google”) tīmekļa analīzes pakalpojums; tas izmanto t. s. “Cookies” — sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni. Sīkdatnes izveidotā informācija par to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (tostarp IP adrese, kura gan pirms saglabāšanas tiek padarīta anonīma, izmantojot metodi “anonymizeIp”, lai to nebūtu iespējams piesaistīt kādam konkrētam pieslēgumam), tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta.

Pamatojoties uz šo informāciju, Google izvērtē to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu tīmekļa vietņu uzturētājiem paredzētas atskaites par aktivitātēm tīmekļa vietnē, kā arī, lai sniegtu citus ar tīmekļa vietņu izmantošanu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google nepieciešamības gadījumā arī nodod šo informāciju trešajām pusēm tādā apjomā, kā tas ir norādīts likumdošanā, vai arī, ja trešās puses šos datus apstrādā Google uzdevumā. Google nekādā gadījumā nesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem Google datiem.

Jūs varat aizliegt sīkdatņu instalēšanu, veicot attiecīgu iestatījumu Jūsu pārlūka programmatūrā; mēs tomēr vēlamies norādīt, ka šādā gadījumā ir iespējams, ka Jūs ne visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas varēsit izmantot pilnā apmērā.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs atļaujat Google iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš norādītajiem mērķiem apstrādāt par Jums apkopotos datus.
Jūs varat aizliegt Google Analytics apkopot datus, instalējot savam pārlūkam atbilstošu deaktivizēšanas pievienojumierīci (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de); šis aizliegums būs spēkā, sākot ar uzinstalēšanas brīdi.

Jūs varat pārtraukt Google Analytics veikto datu apkopošanu, noklikšķinot uz tālāk redzamās saites. Tiek iestatīta atteikšanās sīkdatne, kas nākotnē neļaus apkopot Jūsu datus šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā:

Google Analytics deaktivizēšana

Siteimprove Analytics izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto uzņēmuma Siteimprove GmbH tīmekļa analīzes pakalpojumu Siteimprove Analytics. Siteimprove Analytics izmanto t. s. “Cookies” — sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni. Sīkdatņu izveidotā informācija par to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (ieskaitot lietotāja šifrēto IP adresi), tiek pārsūtīta uz Siteimprove serveri Dānijā un tur saglabāta. Siteimprove izvērtē informāciju, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu tīmekļa vietņu uzturētājiem paredzētas atskaites par aktivitātēm tīmekļa vietnē. Siteimprove nenodos šos datus trešajām pusēm. IP adreses netiek padarītas atgriezeniski anonīmas, pirms apkopotie dati nav redzami Siteimprove Analytics. Jūs varat aizliegt sīkdatņu instalēšanu, veicot attiecīgu iestatījumu lietotāja pārlūka programmatūrā. Tādā gadījumā pastāv iespēja, ka Jūs nevarēsit izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apmērā. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs atļaujat Siteimprove iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš norādītajiem mērķiem apstrādāt par Jums apkopotos datus. Jūs varat pārtraukt Siteimprove Analytics veikto datu apkopošanu, noklikšķinot uz tālāk redzamās saites. Tādējādi tiek iestatīta atteikšanās sīkdatne, kas nākotnē neļaus apkopot Jūsu datus šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Siteimprove Analytics deaktivizēšana

Google reCaptcha izmantošana

Lai aizsargātu Jūsu informāciju interneta veidlapā, Kaeser Kompressoren SE izmanto uzņēmuma Google Inc. (Google) pakalpojumu reCAPTCHA. Vaicājums palīdz noskaidrot, vai ievadi veic cilvēks, vai arī to ļaunprātīgi veic automatizēta mehāniska apstrādes programma. Vaicājums ietver arī to, ka Google tiek nosūtīta IP adrese un citi dati, kas Google varētu būt nepieciešami pakalpojumam reCAPTCHA. Šo mērķu īstenošanai Jūsu ievadītā informācija tiek nodota Google un tur izmantota tālāk. Izmantojot reCaptcha, Jūs piekrītat, ka Jūsu veiktā atpazīšana tiek pievienota veco datu digitalizācijai. Gadījumā, ja šajā tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP anonimizēšana, Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās konvencijas dalībvalstīs pirms tam iepriekš saīsina Jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek pārsūtīta pilna IP adrese, kas tur tiek saīsināta. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmanto informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs izmantojat šo pakalpojumu. IP adrese, kuru Jūsu pārlūkprogramma pārsūta laikā, kad tiek izmantots reCaptcha, netiek apvienota ar citiem Google datiem. Attiecībā uz šiem datiem ir spēkā uzņēmuma Google datu aizsardzības noteikumi.

Plašāku informāciju par Google datu aizsardzības vadlīnijām skatiet vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps izmantošana

Lai varētu vizuāli attēlot karšu materiālu, šī tīmekļa vietne izmanto uzņēmuma Google Inc. (Google) “Google Maps API”. Google Maps izmantošanas laikā Google arī ievāc, apstrādā un izmanto datus par to, kā tīmekļa vietņu apmeklētāji izmanto karšu funkciju. Google Maps izmantošanas noteikumus skatiet sadaļā Google Maps izmantošanas noteikumi. Plašāku informāciju par Google datu aizsardzības vadlīnijām skatiet vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Personas datu izmantošana un nodošana tālāk

Lai nodrošinātu dažus mūsu tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus un informāciju (piem., pieteikšanos tiešsaistē, pieteikšanos jaunumu izdevumam vai semināriem, kontaktveidlapas izmantošanu), mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, piem., Jūsu vārds, uzvārds, adrese vai e-pasta adrese. Šāda veida datus mēs apkopojam tikai tādā gadījumā, ja tie ir nepieciešami Jūsu dotā uzdevuma izpildei. Jūsu pieprasījumi un tajos ietvertie dati un informācija tiek iekšēji pārsūtīti uzņēmuma darbiniekiem vai mūsu piesaistītajiem uzņēmumiem (piem., tirdzniecības partneriem), kuri palīdz mums izpildīt Jūsu doto uzdevumu. Jūsu personas dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati netiek pārdoti vai iznomāti.

Ciktāl to ļauj likuma normas, nelielā apmērā dati tiek saglabāti, lai sniegtu konsultācijas un tirgvedību. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu izmantošanu un saglabāšanu; rakstot uz office@ist-riga.lv.

Kaeser Kompressoren SE ir uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, tāpēc, lai varētu labāk apstrādāt Jūsu jautājumus, pastāv iespēja, ka ir nepieciešams nosūtīt Jūsu personas datus vietējiem meitas uzņēmumiem vai tirdzniecības partneriem, kuru atrašanās vieta var būt arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas robežām. Jūsu personas dati netiek nodoti citām trešajām pusēm, izņemot gadījumus, ja likumdošanas prasību vai tiesas rīkojuma dēļ mums ir pienākums to darīt.

Drošība

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai pasargātu Jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, tostarp no manipulācijām, nozaudēšanas, iznīcināšanas un nepilnvarotu personu piekļuves.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs ir arī norādes uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram ietekmēt ne ārējo tīmekļa vietņu saturu un datu aizsardzību, ne arī to īpašniekus.

Izziņas un citas tiesības

Jūs sniedzat mums atļauju veikt personas datu apkopošanu un izmantošanu, kas tiek attiecīgi protokolēta.

Pēc pieprasījuma mēs labprāt informēsim Jūs par to, vai un kādi Jūsu personas dati tiek saglabāti. Jūs jebkurā laikā drīkstat lūgt labot nekorektus datus. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu atļauju izmantot Jūsu datus, un tā būs spēkā, sākot ar atsaukšanas brīdi.

IST-Riga SIA

Jaunpriedoli
Kekava pag. Kekavas nov.
LV-2123 Latvija
E-pasts: office@ist-riga.lv

Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija
Blaumana iela 11-13 
LV-1011 Riga