Energoekonomisks dzesēšanas tipa žāvētājs SECOTEC līdz 3,90 m³/min

Sensacionāli ietaupīšanas eksperti ar stabilu spiediena rasas punktu

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji no sērijas TA līdz pat sērijai TC (*) izžāvē saspiesto gaisu līdz 3 °C spiediena rasas punktam un, pateicoties ārkārtīgi efektīvai uzglabāšanas regulēšanai, kas ir atkarīga no pieprasījuma, tie ir īpaši ekonomiski. Liela dzesēšanas tvertne gādā par ekspluatāciju, kas saudzē materiālus, un par stabilu spiediena rasas punktu.

 • Ļoti lielas ietaupīšanas iespējas daļējas slodzes režīmā un darba pārtraukumos
 • Īpaši izturīga iekārtas konstrukcija ar minimālu apkopes darbu apjomu
 • Izpildījums ar gaisa dzesēšanu apkārtējās vides temperatūrai līdz 43 °C

Jūsu priekšrocības

 • Enerģijas ietaupījums
  Daļējas slodzes režīmā tiek izmantota energoekonomiska regulēšana, kas ļauj saglabāt lieko aukstuma jaudu termiskā akumulatorā un žāvēšanai to izmantot, nepatērējos strāvu.
 • Ilgstoša drošība
  SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāju augstvērtīgais dzesēšanas kontūrs garantē drošu izmantošanu līdz apkārtējai temperatūrai +43 °C. Lielais kondensāta atdalītājs un elektroniskais kondensāta novadītājs ECO-DRAIN visos jaudas posmos gādā par drošu kondensāta izvadīšanu. Elektroinstalācija atbilst standartam EN 60204-1.
 • Ļoti ērta apkope
  Optimizētās korpusa konstrukcijas visas daļas ir viegli pieejamas, būtiski samazinot izmaksas par apkopes un pārbaudes darbiem.

* Šīs žāvētāju sērijas iekārtas satur fluorētu siltumnīcefekta gāzi R-513A.

Ideāls papildinājums: AQUAMAT eļļas-ūdens atdalītāji
Kondensāta sagatavošanas sistēma AQUAMAT

Mūsu padoms: sagatavojiet kondensātu pirms novadīšanas kanalizācijā atbilstoši likumdošanai un lēti, izmantojot AQUAMAT eļļas-ūdens atdalītājus.

 

Detalizēta informācija par izstrādājumu

SECOTEC — enerģijas ekonomija visās pozīcijās

Dzesēšanas tipa žāvētāja noslogojums ir atkarīgs ne tikai no žāvējamās saspiestā gaisa apjoma plūsmas lieluma (pelēkais laukums), bet vēl vairāk no tā, cik daudz ūdens satur ieplūstošais saspiestais gaiss. Paaugstinoties temperatūrai, šis apjoms palielinās. Tāpēc dzesēšanas tipa žāvētāji augstā apkārtējā temperatūrā, piemēram, vasarā, tiek īpaši intensīvi noslogoti (dzeltenā līkne).

Ziemas temperatūrā (tirkīza krāsas līkne) samazinās arī dzesēšanas tipa žāvētāju darba slodze. Lai visās šajās svārstībās nodrošinātu stabilu spiediena rasas punktu, dzesēšanas tipa žāvētāji vienmēr ir jāparedz ekspluatācijas laikā sagaidāmajai maksimālajai slodzei, pieskaitot pietiekamu rezerves apjomu.

Analogi apjoma plūsmas un temperatūras diapazonam dzesēšanas tipa žāvētāji pastāvīgi darbojas slodzes diapazonā no 0 līdz 100%. Rezultātā var sasniegt lielu ietaupījumu, jo SECOTEC tvertnes regulēšana visā šajā slodzes diapazonā nodrošina pieprasījumam atbilstošu enerģijas izmantojumu.

Komplekts strāvas ietaupīšanai
Maksimāls enerģijas ietaupījums, pateicoties tvertnes regulēšanas sistēmai
Maksimāls enerģijas ietaupījums, pateicoties tvertnes regulēšanas sistēmai ar SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājiem

Dzesēšanas tipa žāvētāju noslodze pastāvīgi svārstās starp 0 un 100%. SECOTEC tvertnes regulēšanas sistēma atšķirībā no ierastās daļējas slodzes regulēšanas precīzi pielāgo nepieciešamo elektrisko jaudu visām slodzes fāzēm.

Tādējādi SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji, salīdzinot ar dzesēšanas tipa žāvētājiem ar karstās gāzes apvada sistēmu, vidējā noslodzē ietaupa no 40% līdz gandrīz 60% strāvas izmaksu.

SECOTEC žāvētāju aukstuma tvertne vienmēr ir auksta, atšķirībā no ierastā procesa. Tādējādi saspiestais gaiss arī darba uzsākšanas fāzēs tiek efektīvi izžāvēts. Tvertnes kvalitatīvā izolācija nodrošina iespēju, ka nepieciešamais enerģijas daudzums ir minimāls. Turklāt saspiestā gaisa žāvēšana ar SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājiem notiek ne tikai ļoti energoefektīvi, bet arī ļoti saudzīgā ekspluatācijas veidā, jo tvertnes tilpums ir ļoti liels.

Labākais žāvēšanas rezultāts un saudzējoša ekspluatācija
Labākais žāvēšanas rezultāts un saudzējoša ekspluatācija, izmantojot SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētājus

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji pie pilnas slodzes efektīvi sasniedz stabilu spiediena rasas punktu no līdz pat +3 °C. Arī daļējas slodzes režīmā spiediena rasas punkts, pateicoties nelielam svārstību diapazonam, ir būtiski stabilāks nekā parastiem dzesēšanas tipa žāvētājiem. 

Parastie dzesēšanas tipa žāvētāji ar pārslēdzamiem ekspluatācijas režīmiem un bez papildu dzesēšanas tvertnes izmanto sava siltummaiņa materiālu kā dzesēšanas tvertni. Tāpēc šo žāvētāju dzesēšanas kompresoriem un ventilatora motoriem ir jāieslēdzas un jāizslēdzas daudz biežāk, lai konstanti nodrošinātu nepieciešamo dzesēšanas jaudu. 

Lai samazinātu pārslēgšanās biežumu un nodilumu, dzesēšanas kontūrs pieslēdzas tikai ar daudz augstākām spiediena rasas punkta vērtībām. Tādējādi veidojas spiediena rasas punkta svārstības, kas pasliktina žāvēšanas rezultātu. Tas, savukārt, rada risku, jo korozija var sākties jau saspiestā gaisa relatīvajā mitrumā, kas pārsniedz 40 %, un ne tikai tad, kad parādās kondensāts. 

SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāji turpretim darbojas īpaši saudzīgi attiecībā pret materiāliem, jo tiem ir liela dzesēšanas tvertnes ietilpība. Ja tvertne vienreiz ir uzpildīta, dzesēšanas kompresors un ventilatora motors var daudz ilgāk palikt izslēgti, neietekmējot spiediena rasas punkta stabilitāti.

Uzbūve un funkcija
SECOTEC dzesēšanas tipa žāvētāju uzbūve un darbība
 1. Gaisa/gaisa siltummaiņi
 2. Gaisa/dzesēšanas vielas siltummaiņi ar aukstuma tvertni
 3. Kondensāta atdalītāji
 4. Kondensāta novadītājs (ECO-DRAIN)
 5. Dzesēšanas līdzekļa kompresors
 6. Sašķidrinātājs
 7. Kapilāri
 1. Filtrs – sausinātājs
 2. Augstspiediena slēdzis
 3. Zemspiediena slēdzis
 4. Ventilatora spiediena slēdzis
 5. SRP tendences rādījums
 6. Saspiestā gaisa ieplūde un izplūde
Tehniskie dati TA

Pamatdizains

ModelisTA 5 TA 8 TA 11
Plūsmas apjoms m³/min 0,6 0,85 1,25
Spiediena zudumi bar 0,07 0,14 0,17
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,18 0,16 0,2
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 0,3 0,29 0,39
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Svars kg 70 80 85
Izmēri
P x D x A mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
Pneimatiskais pieslēgumsG ¾ G ¾ G ¾
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼ G ¼
Elektroapgāde230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,18 0,14 0,23
Globālās sasilšanas potenciāls631 631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 0,28 0,22 0,37

Tehniskie dati TB

Pamatdizains

ModelisTB 19 TB 26
Plūsmas apjoms m³/min 2,1 2,55
Spiediena zudumi bar 0,19 0,2
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,24 0,34
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 0,44 0,62
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 43 3 - 43
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 55 3 - 55
Svars kg 108 116
Izmēri
P x D x A mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
Pneimatiskais pieslēgumsG 1 G 1
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼
Elektroapgāde230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,35 0,33
Globālās sasilšanas potenciāls631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 0,56 0,53

Tehniskie dati TC

Pamatdizains

ModelisTC 31 TC 36
Plūsmas apjoms m³/min 3,2 3,9
Spiediena zudumi bar 0,17 0,17
Elektriskās jaudas patēriņš ar 50% apj. kW 0,38 0,41
Elektriskās jaudas patēriņš ar 100% apj. kW 0,74 0,89
Darba pārspiediens bar 3 - 16 3 - 16
Apkārtējā temperatūra °C 3 - 43 3 - 43
Ieplūdes temperatūra °C 3 - 55 3 - 55
Svars kg 155 170
Izmēri
P x D x A mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
Pneimatiskais pieslēgumsG 1¼ G 1¼
Kondensāta notecināšanas pieslēgumsG ¼ G ¼
Elektroapgāde230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Dzesēšanas līdzeklisR-513A R-513A
Dzesēšanas līdzekļa masa kā CO2 ekvivalents t 0,5 0,63
Globālās sasilšanas potenciāls631 631
Dzesēšanas līdzekļa masa kg 0,8 1