KAESER palīdz ievērot Regulu par fluorētām gāzēm

Lai ieviestu Regulu par fluorētām gāzēm (ES) Nr. 517/2014, ražotājiem, servisiem un īpašniekiem jāstājas pretī vairākiem nozīmīgiem izaicinājumiem.
Īpašniekiem tie ir jāpārzina un jāņem vērā, lai savlaicīgi plānotu investīcijas un spētu pieņemt ilgtspējīgus lēmumus.

KAESER ir intensīvi pētījis šo tēmu un, pārejot uz darbu ar klimatam draudzīgo līdzekli R-513A, tādējādi arī nākotnē garantē aktuālajiem un nākotnes modeļiem apgādes drošību.

Siltumnīcefekta gāzu samazināšana — „Phase-Down”

„Phase-Down” ir pakāpeniska apritē esošo daļēji fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzuma samazināšana ar mērķi samazināt to patēriņu. Lai to izdarītu, ES katram dzesēšanas līdzekļa ražotājam vai importētājam norāda atsevišķu gada apjomu vai kvotu. Šī kvota tiek izteikta kā CO2 ekvivalents (GSP x masa). Kā bāze tiek noteikts 2015. gads — vidējā vērtība no 2009. gada līdz 2012. gadam – kā 100%. Līdz 2030. gadam ES paredz pakāpenisku šīs kvotas samazināšanu līdz 21%.

Kaeser Kompressoren palīdz ievērot Regulu par fluorētām gāzēm

Kādas ir sekas?

Ja ražotāji vai importētāji vēlas ES pārdot līdzīgu vai lielāku apjomu, viņiem:

  • pamazām no piedāvājuma jāizņem pašreizējie dzesēšanas līdzekļi ar lielu sasilšanas potenciālu (GSP);
  • arvien vairāk jāpiedāvā klimatam draudzīgi dzesēšanas līdzekļi ar zemākām GSP vērtībām;
  • vairāk jāpiedāvā dzesēšanas līdzekļi, uz kuriem kvota neattiecas; tomēr mūsdienu dzesēšanas tipa žāvētājiem tie nav piemēroti.

Sekas, izmantojot dzesēšanas līdzekļus ar augstām GSP vērtībām:

  • Samazinās tirgus piedāvājums un pieejamība. Tādējādi apkopes un remonta gadījumos veidojas problēmas ar apgādi.
  • Palielinās cenas. Tādējādi palielinās arī apkopes un remonta izmaksas.

Kā rīkoties:

1. Jaunu iekārtu iegāde: R-513A žāvētāju izmantošana
Kaeser Kompressoren savos dzesēšanas tipa žāvētājos izmanto dzesēšanas līdzekli R-513A.

Mūsdienu dzesēšanas līdzekļiem ir liels siltumnīcefekta potenciāls, tāpēc Regula par fluorētām gāzēm mēģina panākt, lai šādu līdzekļu būtu arvien mazāk un tādējādi tie kļūtu arvien dārgāki. Tāpēc nākotnē KAESER plāno izmantot jauno, klimatam draudzīgāko dzesēšanas līdzekli R-513A. Visiem atsevišķajiem un integrētajiem dzesēšanas tipa žāvētājiem pāreja uz to notiks 2019. gadā.

Šī līdzekļa siltumnīcefekta potenciāls ir 613, tāpēc R-513A ir ārkārtīgi draudzīgs klimatam un pieejams ilgtermiņā. Pāreja būtiski neietekmē līdzšinējos jaudas parametrus, kādi ir KAESER pašreizējiem R-134a modeļiem. Tādējādi saglabājas žāvētāju izcilā izturība sarežģītos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, augstā temperatūrā vai tad, ja uz kondensatora veidojas nosēdumi.

R-513A nav toksisks, tas ir nedegošs. Tāpēc nav nekādu papildu prasību, kas būtu jāievēro īpašniekam un servisa pakalpojumu sniedzējam. Pāreja uz R-513A notiek tikai tagad, jo dzesēšanas līdzeklis un visu nepieciešamo komponentu sertifikāti tirgū ir pieejami tikai nesen.

2. Vecāku R-404A žāvētāju aizstāšana

Regula par fluorētām gāzēm ierobežo tādu dzesēšanas līdzekļu izmantošanu, kuru globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir lielāks par 2500. Tas attiecas arī uz dzesēšanas līdzekli R-404A, kas tiek izmantots dzesēšanas tipa žāvētājos. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri dzesēšanas tipa žāvētājos ar uzpildes daudzumu virs 10,2 kg apkopei vairs nedrīkst iepildīt šo līdzekli. Sākot ar 2030. gada 1. janvāri tā izmantošana ir pilnībā aizliegta.

Lielie dzesēšanas līdzekļu ražotāji jau ir noreaģējuši un vairs nepiedāvā šo līdzekli. Tādējādi arī mazākiem dzesēšanas tipa žāvētājiem remonta veikšanai šis līdzeklis vairs nav pieejams. R-404A var izstāt ar citiem dzesēšanas līdzekļiem, tomēr arī to GSP ir salīdzinoši augsts. Tāpēc to nevar uzskatīt par ilglaicīgu alternatīvu. Turklāt šādā gadījumā ir nepieciešamas konstrukcijas izmaiņas.

Iesakām nepārveidot vecākas iekārtas ekspluatācijai ar aizstājošu dzesēšanas līdzekli, bet gan drīzumā tās nomainīt. Īpaši iesakām neiegādāties jaunus R-404A dzesēšanas tipa žāvētājus. KAESER šādos gadījumos labprāt sniedz konsultācijas un var piedāvāt atbilstošus risinājumus.

3. Profilakse ar sertificētu servisu

Regula par fluorētām gāzēm neaizliedz ekspluatāciju ar rūpnīcā uzpildītu dzesēšanas līdzekli. Normālā ekspluatācijā KAESER dzesēšanas tipa žāvētājos nerodas noplūdes. Tāpēc regulāra uzpildīšana nav nepieciešama. Lai varētu pēc iespējas ilgāk saglabāt šo stāvokli, regulāri ir jāveic pārbaudes. Ja noplūdes tiek atklātas savlaicīgi un tiek uzsākti atbilstoši pasākumi, īpašnieks var izvairīties no dārgām dīkstāvēm un remontdarbiem. Piemēram, bieži vien neliela dzesēšanas līdzekļa noplūde, kas rodas nepietiekamas eļļošanas dēļ, izraisa kompresora bojājumus. Turklāt šajās iekārtās obligāti jāveic hermētiskuma pārbaudes.

Uzmanību! Aukstumiekārtu servisu drīkst veikt tikai sertificēti un kvalificēti darbinieki, turklāt ir nepieciešama plaša dokumentācija. Regulā par fluorētām gāzēm ir ietvertas būtiskas sankcijas gadījumos, ja tiek pārkāpti nosacījumi attiecībā uz servisa darbiniekiem, apkopes uzņēmumu un īpašnieku. Tomēr jānorāda, ka profesionāļi šobrīd ir ļoti aizņemti Regulā par fluorētām gāzēm minēto prasību izpildes dēļ. Tāpēc dzesēšanas tipa žāvētāju ražotājiem un izplatītājiem jāpiedāvā risinājumi, kā efektīvi saņemt sertificētu un kvalificētu darbinieku pakalpojumus, lai nodrošinātu savlaicīgu un juridiski drošu servisu. KAESER Service ir uzticams un sertificēts partneris.      

4. R-407C un R-410A žāvētāju uzraudzība
Pievērsiet uzmanību tam, kāds dzesēšanas līdzeklis tiek izmantots jūsu dzesēšanas tipa žāvētājā.

R-407C un R-410A līdzekļi dzesēšanas tipa žāvētājos tiek izmantoti ļoti plaši. Tomēr šie līdzekļi, kas ir ekonomiski izdevīgi ražotājam, var sagādāt problēmas lietotājam. Tā, piemēram, augstākā temperatūrā tiem ir ierobežota caurplūdes spēja. Turklāt R-407C un R-410A ir daudz augstāka GSP vērtība nekā R-134a. Tāpēc iespējams, ka šie dzesēšanas līdzekļi būs grūtāk pieejami un dārgāki.

Aizstājošie dzesēšanas līdzekļi ar līdzīgām īpašībām ir pieejami, taču līdz šim tie visi bija ugunsnedroši. Pašreizējie dzesēšanas tipa žāvētāji nav paredzēti izmantošanai ar ugunsnedrošiem dzesēšanas līdzekļiem. Parasti pielāgošana, ko veic vēlāk, ir ekonomiski neizdevīga. Turklāt ir iespējams, ka remonts ne pārāk tālā nākotnē nebūs iespējams. Noplūdes gadījumā lietotājam jāsedz ievērojamas remonta izmaksas. Iespējams, ka nāksies pat pārtraukt iekārtu ekspluatāciju. Tāpat tas attiecas uz žāvētājiem, kas pievienoti kompresoriem. Tāpēc stingri iesakām neiegādāties jaunus R-407C un R-410A žāvētājus. KAESER piedāvā alternatīvas.