REACH

Informācija par REACH direktīvas ieviešanu uzņēmumā KAESER KOMPRESSOREN

01.07.2007. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 par Ķīmisko vielu reģistrāciju, izvērtēšanu, sertifikāciju un ierobežošanu (REACH). Šī regula attiecas uz visiem ķīmisko vielu un maisījumu

  • ražotājiem,

  • lietotājiem,

  • importētājiem,

. Tā ir spēkā visā ES.

 

Sākot ar 01.12.2010., ķīmiskās vielas, kuru daudzums pārsniedz 1000 tonnu gadā un kuras ES teritorijā tiek

  • ražotas,

  • nokļūst apritē,

  • importētas,

ir nepieciešams reģistrēt.

 

Visas KAESER KOMPRESSOREN izstrādājumos iekļautās attiecīgās vielas ir noteiktajā termiņā reģistrētas.

Regulas aktuālā versija visās ES oficiālajās valodās ir pieejama vietnē: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Koburga, 2010. gada 13. decembris

 

Šo informāciju visās ES valodās varat atrast mūsu lejupielāžu sadaļā kā PDF dokumentu un varat lejupielādēt.