Pārbaude — drošs paliek drošs

Atkarībā no izstrādājuma un intervāliem Kaeser servisa tehniķa veiktās saspiestā gaisa iekārtas pārbaudes sniedz drošību lietotājam, kas uztic apkopes darbu veikšanu saviem darbiniekiem.

Pārbaude: piekļuve, izmantojot RIFD čipkarti
Piekļuvi iekārtai nodrošina RFID čipkarte.

  • Pārbaudes ietvaros Kaeser servisa tehniķis pārbauda visas saspiestā gaisa ražošanai un sagatavošanas komponentu darbībai un drošībai nozīmīgās daļas.
  • Precīzi aizpildītā servisa dokumentācija sniedz drošību — arī attiecībā uz aktuālajiem profilaktiskajiem drošības noteikumiem. Tādējādi vienmēr tiek nodrošināta saspiestā gaisa stacijas pastāvīga ekspluatācijas drošība un pieejamība
  • Klients jebkurā laikā var atsaukt servisa vienošanos par pārbaudēm.
  • Par pārbaudes termiņiem tiek panākta individuāla vienošanās atkarībā no lietotāja uzņēmuma vajadzībām

Darba laiks, ceļa un nakšņošanas izmaksas tiek aprēķinātas kā kopsumma.