Mēs izprotam Jūsu vajadzības

Optimāls risinājums ir Jums pats piemērotākais

Jūsu jaunajai saspiestā gaisa stacijai jābūt tikpat individuālai, kādas ir Jūsu kā lietotāja prasības.

Tāpēc mēs rūpīgi ieklausāmies un ieskatāmies un uzdodam pareizos jautājumus.

Šajā procesā mums palīdz daudzpusīgās zināšanas par nozari — neatkarīgi no tā, vai Jūs ražojat rotaslietas vai pusvadītājus, vadāt cementa rūpnīcu, autorūpnīcu vai alus darītavu.

Kopā ar Jums mēs nosakām visus nepieciešamos ražošanas parametrus un apstākļus.
Tie varētu būt, piemēram:

  • gaisa kvalitāte: vai Jums nepieciešams standarta bāzes gaiss jeb arī tīrs telpu kvalitātei atbilstošs gaiss ar kvalitātes klasi 0 saskaņā ar ISO 8573-1?
  • esošās komponentes: kādi kompresori un patērētāji jau ir uzstādīti un darbojas? Vai ir arī kāda augstāk pakārtota vadības sistēma? Kāds ir cauruļvadu stāvoklis? Vai tiek izmantota siltuma rekuperācija?
  • uzstādīšanas vieta: Kā ir izveidota gaisa padeve, cirkulācija un novadīšana? Kādi ir pieejamās vietas nosacījumi? Kāds ir telpas klimats? Kādi ir elektroapgādes apstākļi?