Apkope: ar mums esat visdrošākajās rokās

Ja Jums ir svarīga saspiestā gaisa stacijas drošība, pieejamība un vērtības saglabāšana, pareizā izvēle ir Kaeser vienošanās par apkopi: atkarībā no izstrādājuma un intervāliem Kaeser servisa tehniķi uzņemas veikt pārbaudes un apkopes darbus.

Apkope: ar KAESER — drošākajās rokās
Pie Kaeser servisa tehniķiem iekārtas apkope ir visdrošākajās rokās.

  • Apkopes daļas tiek nomainītas saskaņā ar pārbaudes sarakstu.

  • Darbībai un drošībai svarīgas konstrukcijas daļas tiek pārbaudītas un nomainītas, iepriekš vienojoties ar klientu.

  • Precīzi aizpildītā servisa dokumentācija sniedz drošību — arī attiecībā uz aktuālajiem profilaktiskajiem drošības noteikumiem. Tādējādi vienmēr tiek nodrošināta saspiestā gaisa stacijas pastāvīga darbgatavība un pieejamība.

  • Klients jebkurā laikā var atsaukt vienošanos par apkopi.

  • Par apkopes termiņiem tiek panākta individuāla vienošanās atkarībā no lietotāja uzņēmuma vajadzībām.

  • Aprēķins par ekspluatācijas materiāliem, apkopes un rezerves daļām tiek veikts atkarībā no nepieciešamības.

 

Darba laiks, ceļa un nakšņošanas izmaksas tiek aprēķinātas kā kopsumma. Pēc vēlēšanās mēs varam uzņemties veikt patērēto ekspluatācijas materiālu un apkopes daļu utilizāciju.