Saspiestā gaisa noslodzes analīze — ADA

Viss sajusts! Izmaksu riski un ietaupījuma iespējas

Izmantojot mūsu saspiestā gaisa noslodzes analīzi ADA, mēs izveidojam precīzus Jūsu iekārtas patērētāja profilus un tādējādi nosakām Jūsu iekārtas faktisko nepieciešamo saspiestā gaisa apjomu — visās uzņēmuma daļās un ar dažādām slodzēm.

  • Mēs atklājamvājās vietas Jūsu pašreizējā sistēmā.
  • Mēs konstatējamiekārtas, kas ir pārāk lielas.
  • Mēs izveidojam pamatu nākamajai darbībai ceļā uz optimālu saspiestā gaisa staciju — enerģijas ietaupījuma potenciāla aprēķināšanai.

Šajā procesā ir iespējams ievērot dažādus pamatnosacījumus, neskatoties uz to, vai Jūs vēlaties izveidot jaunu iekārtu vai arī pārbaudīt esošās iekārtas efektivitāti.

ADA — modernākais mērīšanas aprīkojums

Mērīšanas aprīkojums
Modernākā tehnika ļauj veikt precīzus, ar datora atbalstu veiktus izvērtējumus.

Saspiestā gaisa noslodzes analīze

Jaudas patēriņš
Cik daudz enerģijas Jūsu iekārta tiešām patērē no tīkla?

Detalizēta saspiestā gaisa noslodzes analīze — ADA

Mērierīce ADA 2
Mērierīce ADA-2

Mēs uzstādīsim mērierīci Jūsu objektā uz desmit dienām pēc nomas principa.

Optoelektroniskais savienotājs bez traucējumiem pārraida datus uz ADA datu reģistru, kas saglabā kompresoru slodzes/tukšgaitas pārslēgšanās punktus.

Mērīšanas process ir piemērots visiem kompresoriem, arī ar frekvences regulēšanu.

ADA datu reģistrators: precīzi dati ar maziem ieguldījumiem
ADA datu reģistrators

Ar moderno datu reģistratoru veiktie saspiestā gaisa auditi sniedz skaidrību par saspiestā gaisa sistēmas ekonomiskumu, neveicot lielus ieguldījumus, jo, pateicoties tiem, nav jāveic tieša iejaukšanās vadības tīklā.

Saspiestā gaisa audits ar SIGMA AIR MANAGER
Saspiestā gaisa audits ar SIGMA AIR MANAGER

Kā papildaprīkojums pieejamā vizualizācija SIGMA AIR CONTROL apvienojumā ar kombinēto vadības sistēmu SIGMA AIR MANAGER ļauj pastāvīgi mērīt katra kompresora darbību ar slodzi/tukšgaitā, kā arī noslodzi un enerģijas patēriņu.

Visus datus par saspiesto gaisu ir iespējams apskatīt jebkurā parastajā datorā ar interneta pārlūku; tos arī ir iespējams eksportēt uzņēmuma saspiestā gaisa kontroles vajadzībām. Pateicoties datu pieejamībai, ir iespējams veikt aptverošus saspiestā gaisa auditus.