Iepakojuma direktīva

Informācija par iepakojuma direktīvas grozīto nosacījumu ieviešanu uzņēmumā KAESER KOMPRESSOREN, Vācijā

01.01.2009. Vācijā stājās spēkā iepakojuma direktīvas grozījumi. Šī direktīva attiecas uz visiem iepakojumiem, kas atrodas apgrozībā.

Jēdziens individuālais gala patērētājs tika izmainīts, un, sākot ar 01.01.2009. individuālais gala patērētājs ir:

 • mājsaimniecības

un tām pielīdzināmas iepakojuma atrašanās vietas, piemēram,

 • viesu nami,

 • viesnīcas,

 • ēdnīcas,

 • pārvaldes,

 • karaspēka daļas,

 • slimnīcas,

 • izglītības iestādes,

 • labdarības iestādes,

 • brīvo profesiju pārstāvji,

 • tipiskas atrašanās vietas kultūras jomā, piemēram, kinoteātri, operas, muzeji,

 • tipiskas atrašanās vietas brīvā laika pavadīšanas jomā, piemēram, brīvdienu vietas, atpūtas parki, stadioni, atpūtas vietas,

 • lauksaimniecības uzņēmumi un amatnieku uzņēmumi, kuros ir mājsaimniecības atkritumu savākšanas konteineri papīram, papei, kartonam un iepakojumam no viegla materiāla, nepārsniedzot 1100 litru tvertni katrai materiālu grupai.

 

Lai pārstrādātu privāto gala patērētāju iepakojumus, mēs, sākot ar 01.01.2009. esam piesaistījuši sertificētu pārstrādes uzņēmumu Interseroh. Līdz ar to visi KAESER KOMPRESSOREN tieši vai caur tirdzniecības tīklu apritē nonākušie iepakojumi saskaņā ar iepakojuma direktīvas 6. pantuir sertificēti.

 

Tādējādi visi privātie gala patērētāji Kaeser izstrādājumu iepakojumus var izmest savā iepakojumu materiālu tvertnē.

 

Koburgā, 2008. gada decembrī