Pārrēķins standarta kubikmetros

Decimālā atdalītāja vietā, lūdzu, izmantojiet punktu!


Standarta apjomu aprēķina atbilstoši standarta apstākļiem:

ar spiedienu 101 325 kPa (760 torri) un
DIN 1343: temperatūru 273,15 K (0 °C/32 °F)
ISO 2533: temperatūru 288,15 K (15 °C/59 °F)

Standarta stāvoklis saskaņā ar DIN 1343

standarta kubikpēda
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Standarta stāvoklis saskaņā ar ISO 2533

standarta kubikpēda
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Reālās vērtības

kubikpēda
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mmH2O
torrs
°C
K
°F
mbar(a)