KAESER enerģijas ekonomijas sistēma — KESS

Mēs samazinām Jūsu izmaksas līdz pat 30%

Izmantojot Kaeser energoekonomijas sistēmu KESS, mēs apstrādājam ar ADA noteiktos datus un izveidojam Jums saspiestā gaisa apgādes koncepciju, kas ietaupa līdz pat 30% Jūsu energoizmaksu, reizēm pat vairāk!

  • Turklāt mēs salīdzinām vairākas iespējamās koncepcijas, lai izvēlētos Jums ekonomiski optimālāko variantu.
  • Mēs ņemam vērāstacijas veiktspējas tendences visā tās darbības laikā. Tādējādi mēs jau iepriekš spējam noteikt iespējamās vājās vietas daļējas slodzes diapazonā un tās novērst.
KESS — energoefektivitātes noteikšana

Energoefektivitātes noteikšana, precīzi salīdzinot veiktspējas tendences ar nodrošināto saspiestā gaisa padevi.

KESS — KAESER energoekonomijas sistēma

No vairākām iespējamajām koncepcijām tiek izvēlēta visekonomiskākā.

Izskaidrojums: Tādējādi mēs samazinām Jūsu izmaksas par enerģiju

Par 30 procentiem mazāks enerģijas patēriņš, izmantojot Kaeser enerģijas ietaupīšanas sistēmu KESS

Ja pēc saspiestā gaisa noslodzes analīzes (ADA) ir precīzi zināms saspiestā gaisa pieprasījums, tad, veicot izvērtējumu ar Kaeser energoekonomijas sistēmu (KESS), ir iespējams izveidot visefektīvākos individuāli izstrādātus risinājumus.

Rezultāts: līdz pat 30% zemākas izmaksas par enerģiju, iespējams, pat zemākas!