Noteikumi

Gan uz KAESER KOMPRESSOREN kā ražotāju, gan arī uz Jums kā saspiestā gaisa iekārtu lietotāju ir attiecināmi standarti un likuma nosacījumi. Šajās lapās mēs Jūs detalizēti informēsim par attiecīgajām vadlīnijām.

REACH

Tādā veidā Kaeser ievieš REACH — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 1907/2006 par Ķīmisko vielu reģistrāciju, izvērtēšanu, sertifikāciju un ierobežošanu.

Iepakojuma direktīva

Tādā veidā Kaeser ievieš 01.01.2009. aktualizēto Vācijas iepakojuma direktīvu. Tā attiecas uz visiem iepakojumiem, kas atrodas apgrozībā.

Fluorēto gāzu likumdošanas akts

Mēs Jums palīdzēsim labāk izprast noteiktus nepieciešamos noteikumus par darbu ar dzesēšanas iekārtām, kuras darbojas uz FCKW bāzes un pareizi tās pielietot savā servisa jomā.