Kondensāta aprēķins

Izvēlēties mērvienību

Decimālā atdalītāja vietā, lūdzu, izmantojiet punktu! (Ar 1000 netiek izmantotas atdalītājpieturzīmes.)

Apkārtējais gaiss

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Kompresors

kub. pēda/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Žāvētājs

kub. pēda/min
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Kondensāts kopā

l/h
h
l
l