Padomdevējs saspiesta gaisa tehnikas jomā

Mūsu Kaeser padomdevējs: pareizā adrese ikvienam, kas interesējas par saspiestā gaisa tehniku kopumā un meklē padziļinātu informāciju par šo tēmu. Padomdevējs sniegs Jums pamata informāciju, ierosinājumus un profesionāļu padomus.

Padomdevējs saspiesta gaisa tehnikas jomā, saturs

 • Kas ir saspiestais gaiss?
 • Saspiestā gaisa sagatavošana ekonomiskā veidā
 • Kāpēc nepieciešama saspiestā gaisa žāvēšana?
 • Kondensāta pareiza novadīšana
 • Kondensāta sagatavošana ekonomiskā un drošā veidā
 • Efektīva kompresora vadības sistēma
 • Spiediena joslas vadība:
  • optimāla uz patērētāju orientēta kompresoru saskaņošana
  • Enerģijas ietaupījums, veicot siltuma rekuperāciju
 • Enerģijas zudumu novēršana:
  • saspiestā gaisa tīkla plānošana no jauna
  • Saspiestā gaisa tīkla sanācija
 • Pareiza kompresoru stacijas plānošana:
  • saspiestā gaisa pieprasījuma analīze (ADA)
  • Ekonomiskākās koncepcijas noteikšana
  • Saspiestā gaisa pieprasījuma analīze — faktiskās situācijas konstatēšana
  • Kompresoru stacijas efektīva dzesēšana: gaisa dzesēšana
 • Pareiza saspiestā gaisa sistēmu ekspluatācija:
  • ilglaicīga drošības un izmaksu optimizēšanas uzturēšana