Uz nākotni orientēta tehnika: zemspiediens 4.0

Gaisa pūtēju inteliģenta un vienkārša vadība: Sigma Air Manager 4.0 ir risinājums gaisa pūtēju staciju automatizācijai. Tā nodrošina maksimālu energoefektivitāti un izmaksu ietaupījumu un ļauj izmantot pielietojumus atbilstoši Industrie 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 vadības elements
Sigma Air Manager 4.0 ne tikai ļoti efektīvi kontrolē un vada visas gaisa pūtēju stacijas komponentes, bet arī padara tās piemērotas Industrie 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 ir gaisa pūtēju stacijas centrālais elements un tehnoloģiskā atslēga, lai nākotnē būtu iespējams izmantot pakalpojumus atbilstoši Industrie 4.0. Tā ir centrālā inteliģentā sistēma, kas ārkārtīgi efektīvi vada atsevišķās iekārtas un ideāli pielāgo padeves jaudu plūsmas apjoma pieprasījuma profilam. No procesa vadības sistēmas ir nepieciešama tikai informācija par vēlamo spiediena starpību, un tad optimāli tiek noregulēti visi gaisa pūtēji. Tādējādi daļējās slodzes pārklāšanās un atsevišķie risinājumi, kā arī sarežģītie uzstādījumi pieder pagātnei. Centrālā gaisa pūtēju stacija apgādā visus pielietojumus. Dažu sekunžu laikā tā izanalizē ekspluatācijas datus, simulē iespējamās darbības un izvēlas pašas efektīvākās no tām. Rezultāts: energoefektivitāte līdz šim nepieredzētā apjomā.

Visi vienas stacijas kompresori tiek optimāli savstarpēji saskaņoti un vadīti un strādā pēc klienta pieprasījuma. Veicot pārraudzību reāllaikā, procesā tiek iegūti, pārraidīti un izvērtēti ekspluatācijas dati. Rezultāti tiek izmantoti, lai iespējami agrāk paredzētu iespējamos traucējumus un varētu tos savlaicīgi novērst, veicot atbilstošas darbības.

SAM 4.0 spēj komunicēt 30 valodās, un vienkārši vadāmajā 12 collu skārienjutīgajā krāsainajā displejā vienā mirklī ir pārredzams, vai stacija darbojas energopatēriņa „zaļajā zonā”. Pavisam vienkārši ir iespējams attēlot un analizēt ekspluatācijas stāvokļus, spiediena procesu, padeves daudzumu un jaudu, kā arī ziņojumus par apkopi un iespējamajiem traucējumiem gan aktuālajā brīdī, gan, protams, pagātnē. To var veikt ne tikai uz vietas, bet, izmantojot tīkla savienojumu, arī ērti no datora birojā vai kādā citā vietā. Tas gādā par drošību un veido bāzi profilaktiskās apkopes darbiem, kā arī ļauj izmantot to energopārvaldībai saskaņā ar ISO 50001.

Tā ir vadības sistēma, kas aptver vairākas iekārtas, turklāt paver jaunas iespējas, lai varētu veikt profilaktiskus gaisa pūtēju tehniskās uzturēšanas darbus. Līdz šim apkopes darbus varēja veikt tikai noteiktā ieplānotā apkopes veikšanas brīdī, un remontu varēja veikt tikai pēc traucējuma ziņojuma aktivizēšanās. Izmantojot SAM 4.0, ir iespējams jau pirms traucējuma rašanās uzsākt tehniskās uzturēšanas darbus un tādējādi izvairīties no dīkstāves radītām izmaksām un tālākiem bojājumiem.

Iekārtās integrētie sensori un vadības sistēma Sigma Control 2 ievāc procesa datus un nekavējoties nogādā tos tālāk uz Sigma Air Manager 4.0. Izmantojot īpašu programmatūru, informācija tiek pārraidīta uz Kaeser Data Center, kur tiek veikta analīze reāllaikā. Kaeser datu centrā notiek centralizētā uzraudzība un ekspluatācijas ziņojumu apstrāde. Nepieciešamības gadījumā tiek uzsākti vajadzīgie pasākumi profilaktisko uzturēšanas darbu veikšanai.

Turklāt šādā veidā apkopi un iespējamo remontu var veikt precīzi tad, kad tas ir nepieciešams. Tādējādi ietaupās laiks un izmaksas, kā arī tiek nodrošināta gaisa pūtēju un tādējādi arī apgādāto procesu pieejamība.

22. 01. 18 , Izdruka par brīvu — vēlama atsauce

Lejupielādes par rakstu
Sigma Air Manager 4.0 vadības elements

Sigma Air Manager 4.0 ne tikai ļoti efektīvi kontrolē un vada visas gaisa pūtēju stacijas komponentes, bet arī padara tās piemērotas Industrie 4.0.

Lejupielādēt attēlu 1 (JPG, 463 KB)