Kaeser Kompressoren spēj nodrošināt visas maksimālās prasības, ko Horst Scholz GmbH & Co. KG izvirza vadības sistēmas un tehnoloģiskā procesa gaisam
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Augstāko tehnoloģiju saspiestais gaiss augstāko tehnoloģiju izstrādājumiem

Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un Industrie 4.0 filozofiju KAESER nodrošina saspiesto gaisu uzņēmumam Horst Scholz GmbH & Co. KG. Uzņēmums tādējādi nozīmīgi ietaupa enerģijas izmaksas.

Uzņēmums Horst Scholz GmbH & Co. KG ražo precīzas detaļas no plastmasas un piegādā tās no Kronahas (Kronach) Bavārijā labi zināmiem ražotājiem, pārsvarā automobiļu nozarē un medicīnas tehnikas nozarē. Medicīnas nozarē ir ļoti augstas prasības attiecībā pret izstrādājumu kvalitāti, tieši tāpēc arī saspiestajam gaisam, kas tiek izmantots vadības un procesu vajadzībām, ir jāatbilst visaugstākajām prasībām.

Lai vienmēr nodrošinātu augstāko līmeni saspiestā gaisa apgādes jomā un varētu izmantot visas Industrie 4.0 piedāvātās iespējas, kā arī tāpēc, ka automobiļu piegādātāju nozarē ir novērojamas lielas svārstības, uzņēmums Scholz izvēlējās noslēgt līgumu par Kaeser staciju. Šajā lietotāja modelī saspiestā gaisa stacija paliek ražotāja uzņēmuma īpašumā, un lietotājs izmanto saspiesto gaisu gluži tāpat kā elektrību no kontaktligzdas. Vadoties pēc fiksētas cenas, aprēķins tiek veikts tikai par faktiski patērēto saspiestā gaisa daudzumu. Tādējādi bilancē fiksētās izmaksas kļūst par mainīgajām izmaksām. Uzņēmumā Scholz stacija kompaktā veidā konteinerā tika uzstādīta uz uzņēmuma jumta.

Kaeser Kompressoren saspiestā gaisa stacija uzņēmumā Scholz
Modernākā tehnika, piemēram, Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), gādā par to, lai saspiestais gaiss būtu pieejams nepārtraukti, tiktu saražots efektīvi, ietaupot izmaksas par enerģiju.
Precīza analīze nodrošina konkrētajai situācijai izstrādātus risinājumus

Pēc apjomīga saspiestā gaisa audita, kas detalizēti noteica uzņēmumam nepieciešamo apjomu, saspiestā gaisa stacija uzņēmumā Scholz tika izstrādāta pēc jaunākajiem tehnikas standartiem, ietverot visas īpašības, kādas būtu nepieciešamas mūsdienīgai stacijai. Protams, galvenie faktori ir kvalitatīva un droša saspiestā gaisa nodrošināšana, efektivitāte un izmaksu ietaupījums, tomēr liela loma ir arī vienkāršai apkopes veikšanai un iespējai saslēgt tīklā un vadīt, izmantojot Industrie 4.0 ar profilaktiskās tehniskās uzturēšanas iespējām. Līdztekus tika ieplānota arī drošības koncepcija. Analīzes laikā iegūtie dati tika ievadīti jaunās iekārtas vadības sistēmā — šajā gadījumā Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) —, un tie veido pamatu ārkārtīgi efektīvai visas stacijas ekspluatācijai. Tās bāzi veido kompresori un komponentes saspiestā gaisa sagatavošanai ar integrētiem rūpnieciskajiem datoriem, kas spēj pārraidīt visus to datus uz augstāk pakārtotu vadības sistēmu. Šī augstāk pakārtotā sistēma vienlaicīgi pārrauga komponentes, kā arī apkārtējos un ražošanas apstākļus.

Turklāt tā cita starpā optimizē spiediena stabilitāti, automātiski pielāgo kompresoru stacijas padeves jaudu gadījumā, ja saspiestā gaisa patēriņš ir mainīgs, visaptveroši optimizē energoefektivitāti, izmantojot datus par regulēšanas zudumiem, pārslēgšanās zudumiem, spiediena stabilitāti, kā arī padara saspiestā gaisa staciju piemērotu nākotnē paredzētiem servisa darbiem, piemēram, profilaktiskajai tehniskajai uzturēšanai (Predictive Maintenance). Turklāt vadības sistēma nodrošina arī attālinātās diagnostikas iespēju. Tas nozīmē, ka pēc lietotāja vēlēšanās dati pastāvīgi tiek nosūtīti uz ražotāja datu centru un tur tiek pārraudzīti. Augstāk pakārtotā vadības sistēma automātiski analizē attiecīgo situāciju un nepieciešamības gadījumā nosūta ziņojumu servisa komandai, tieši montierim uz vietas vai arī uz centrālo datu centru. Šis ražotāja centrālais datu centrs tagad ir galvenā visu tālāko aktivitāšu norises vieta, turklāt tā ir pieejama visā pasaulē.

Ātri un droši ar Sigma Network

Lai būtu iespējams nodrošināt drošu un ātru datu pārraidi gan iekšēji, gan ārēji, Scholz saspiestā gaisa stacija ir aprīkota arī ar Sigma Network. Šis jaudīgais uz Ethernet bāzes veidotais tīkls ir droši autonomi noslēgts, garantē optimālu pārraudzību un efektīvu saspiestā gaisa stacijas vadību un vienlaicīgi arī maksimālu datu drošību. Izveidotie dati nodrošina, ka apkope vairs nav jāveic pēc stingri noteiktiem intervāliem, bet gan pēc nepieciešamības. Paralēli ne tikai tiek nosūtīts ziņojums augstāk pakārtotajai vadības sistēmai par veicamo apkopi, bet arī tiek regulēta materiāla plūsmas infrastruktūra.

Šodien mums ir pieejams ērts saspiestā gaisa apgādes risinājums.
Karl-E. Ebert, uzņēmuma Scholz tehniskās un izstrādes daļas vadītājs

Materiāla pieprasījumus ir iespējams automātiski vadīt tālāk uz sadales centru. Tas koordinē materiāla atbalsta sistēmu un ražotāja paša ražošanu vai arī ar apakšpiegādātājiem, ja tādi ir, lai materiālu piegāde vienmēr būtu nodrošināta un vienlaicīgi būtu iespējams saglabāt zemākas izmaksas, neveicot nevajadzīgu ražošanu. Tādējādi tiek paaugstināta ekspluatācijas drošība un efektivitāte, vienlaicīgi samazinot enerģijas izmaksas un izmaksas visā dzīves cikla laikā.

Siltuma rekuperācija samazina izmaksas par enerģiju

Pēc jaunās saspiestā gaisa stacijas uzstādīšanas uzņēmumā Scholz pirmo reizi tika izmantota arī siltuma rekuperācijas iespēja. Tagad Scholz izmanto kompresoru radīto siltumu, kas rodas saspiestā gaisa ražošanas procesā, haļļu apsildīšanai. Jau pirmā izmantošanas gada laikā tas palīdzēja samazināt šķidrā kurināmā patēriņu par 50 procentiem.