ZF Friedrichshafen: triecienu amortizatoru sagatavju fotoattēls
Akciju sabiedrība ZF Friedrichshafen

Vairāk saspiesta gaisa ZF amortizatoriem, izmantojot mazāk enerģijas

Vairāk saspiesta gaisa ZF amortizatoriem, izmantojot mazāk enerģijas — pateicoties siltuma rekuperācijai

Neefektīva saspiestā gaisa stacija un milzīgs apjoms neizmantotas enerģijas. Manuelam Baumgartenam (Manuel Baumgarten) no uzņēmuma ZF Friedrichshafen Eitorfā (Eitorf) šie iemesli bija pietiekami, lai nomainītu iepriekšējo saspiestā gaisa staciju. Palīgā nāca nedaudz pacietības un KAESER izstrādāts individuāls risinājums; tādējādi izdevās pazemināt izmaksas un lietderīgi izmantot radīto siltumu.

Vēl efektīvāk nav iespējams. Pie KAESER saspiestā gaisa iekārtas katla rūpīgi piestiprinātās izdrukas runā pašas par sevi. Tās šajā vietā piestiprināja pats Manuels Baumgartens, ražotnes uzturēšanas nodaļas vadītājs Eitorfā, kur AS ZF Friedrichshafen ražo amortizatorus. Katrs, kas ienāk šajā telpā, precīzi var uzzināt to, cik efektīvi un ekonomiski darbojas iekārta; tas liek arī atcerēties, kā šeit izskatījās pirms KAESER dzelteni melni krāsotās iekārtas uzstādīšanas. Vēlākais šajā brīdī katram kļūst skaidrs: šī iekārta ir Baumgartena rūpīgi izlolots plāns.

Uzņēmuma ZF Friedrichshafen vecā saspiestā gaisa stacija

2010. gadā šeit visdrīzāk izskatījās līdzīgi kā veca Misisipi tvaikoņa mašīntelpā.

Tādu iespaidu radīja vecā saspiestā gaisa iekārta. Tā bija savākta no visdažādākajām komponentēm, kas 35 gadu laikā tika nemitīgi papildinātas. Šī iekārta joprojām pildīja savu uzdevumu, tomēr Baumgartens zināja: iekārta bija jānomaina. Tā bija novecojusi un patērēja milzīgu daudzumu enerģijas. Tomēr kā gan lai pārliecina uzņēmuma vadību par investīcijām, kuru aptuvenais apjoms ir izsakāms ar sešciparu skaitli? Ir tikai viens veids, kā to izdarīt: tām ir jāatmaksājas.

Iekārta bija tik skaļa, ka cilvēks tik tikko varēja sadzirdēt pats savu balsi. Bija arī karsti; pat ziemā te ilgi nevarēja uzturēties.
Manuels Baumgartens, AS ZF Friedrichshafen
Bez ražošanas pārtraukuma!

Eitorfā katru dienu no trim konveijeriem tiek noņemti 30 000 amortizatoru; gadā laikā tie ir septiņi miljoni. Šie konveijeri neapstājas, arī naktī ne. Ražošana apstājas tikai nedēļas nogalē, lai atkal atsāktos svētdienas vakarā. Tas nozīmē, ka ikviens ražošanas pārtraukums izmaksā ļoti dārgi. Tāpēc skeptisks bija ne tikai elektriķis Ādolfs (Adolphs): vai tiešām izdosies nomainīt kompresorus, nepārtraucot uzņēmuma darbu? Tomēr neviens nevēlējās turpināt strādāt tā kā iepriekš; tas bija risks, kas bija jāņem vērā.

Uzņēmuma ZF Friedrichshafen darbinieki sarunā
Kas gan uzdrošinātos ko tādu uzsākt?

Pēc tam, kad bija pieņemts lēmums par labu nomaiņai, bija svarīgi atrast pakalpojuma sniedzēju, kas spētu šo uzdevumu realizēt. KAESER cienīgs uzdevums.

Diplomētais inženieris Norberts Hāgess (Norbert Hages), KAESER pārstāvniecības Bohumā (Bochum) tehniskais konsultants, uzņēmās veikt šo uzdevumu. Pēc vairākām izpētes un konsultatīvām pārrunām ar Baumgartenu Hāgess centās atrast pārliecinošu argumentu, kas izceltu KAESER pārējo konkurentu vidū un nodrošinātu klientam nozīmīgu priekšrocību.

Piedāvātais lietotāja modelis SIGMA AIR UTILITY solīja automobiļu rezerves daļu piegādātājam nepieciešamo fleksibilitāti un risku samazināšanu līdz minimumam. Turklāt bija iespējams garantēt apgādes drošību un minimālus atteices laikus. “Tas bija varens sākums,” atceras KAESER inženieris. Tomēr klients prasīja vairāk. Vai būtu iespējams arī lietderīgi izmantot radušos siltumu? Norberts Hāgess pārdomāja iespējas.

Uzņēmuma ZF Friedrichshafen darbinieks Baumgartens (Baumgarten) rāda iknedēļas saspiestā gaisa patēriņa profilu
Siltuma rekuperācija — tā ir par velti iegūta enerģija

KAESER priekšlikums tika uzņemts labi. Siltuma rekuperācija ir ne tikai ekoloģiski pamatota; nedrīkst par zemu novērtēt arī ekonomiskos apsvērumus. Tomēr vai ar radušos siltumu pietiktu, lai sakarsētu Baumgartena iecerēto amortizatoru tīrīšanas tvertni līdz konstantai 60 °C temperatūrai?

Doma bija pārāk laba, lai nemēģinātu to īstenot. Tomēr tam bija nepieciešams lēmums.

Kaeser Kompressoren inženieris Hagess un ZF Friedrichhafen darbinieks Baumgartens (Baumgarten) spriež par saspiestā gaisa stacijas plāniem
Pilnīga sanācija, un viss turpina darboties.

Un beigu beigās pienāca gaidītais tālruņa zvans no Eitorfas: “Hāgesa kungs, mēs vēlamies realizēt šo projektu kopā ar KAESER.”

Tomēr nepietika tikai ar vienkāršu saspiestā gaisa iekārtu demontāžu un uzstādīšanu. Visa telpa tika attīrīta, un tika veikta pilnīga sanācija.

Tika uzstādīti pieci kompresori un četri dzesēšanas tipa žāvētāji. Tika uzstādītas līnijas un tērauda caurules, kas vada karsto ūdeni uz tīrīšanas tvertni. Turklāt atsevišķs uzņēmums gādāja par sūkņu un temperatūras sensoru hidraulisko izlīdzināšanu un iestatīšanu, kā arī par siltuma skaitītāja optimizēšanu.

Vadības mezglam un trīsvirzienu vārstam vajadzēja nodrošināt, ka temperatūra tīrīšanas tvertnē tiek uzturēta konstanta — 60 °C līmenī. Gadījumā, ja nebūtu pieejams pietiekams karstā ūdens daudzums, bija paredzēta gāzes apkures pieslēgšanās. Tāds bija plāns.

Pēc uzstādīšanas viss darbojās nevainojami. Tikai siltuma rekuperācija īsti nedarbojās tā, kā iecerēts. Manuels Baumgartens un Norberts Hāgess bija vīlušies. Gaidīto maksimālo 76% procentu vietā no izmantotās elektroenerģijas, ko varēja izmantot atkārtoti, tika iegūti tikai 45%. Tomēr arī mērījumi ilgākā laika posmā nedeva nekādus jaunus rezultātus. Neatkarīgi no tā, kā iekārta tika iestatīta un noregulēta, nekas nemainījās. Vai varēja būt iespējams, ka rezultāti nebūtu pareizi? Un ja tā, kāds bija iemesls?

Saruna starp Kaeser inženieri Hagesu un ZF Friedrichhafen darbinieku Baumgartenu (Baumgarten)
Kļūda atrasta un novērsta

Pēc dažām neskaidrības nedēļām nāca glābjošā ideja. Mērījumi tika veikti netālu pirms caurules līkuma, kurā karstais ūdens sajaucas ar auksto. Tādējādi veidojās nevēlami virpuļi, kas sagrozīja mērījumu rezultātus. Kļūdas cēlonis bija atrasts! “Nekad nevar zināt visu,” atzīst Norberts Hāgess. “Ar iekārtas uzstādīšanu vien nepietiek. Katra no mūsu uzstādītajām iekārtām ir individuāls risinājums. Izcilus rezultātus nevar sasniegt ar standarta risinājumu.”

Uzstādīšana ir atmaksājusies

Šobrīd visi mērījumu rezultāti ir pareizi. Kopumā ir sasniegts optimāls siltuma rekuperācijas apjoms. “To var redzēt,” apgalvo Hāgesa kungs. Diplomētais ekonomijas inženieris Baumgartens arī priecājas: “Mēs ietaupām 114 000 € energoizmaksu gadā. Tikai tāpēc, ka iekārta darbojas tik efektīvi. Tam var pieskaitīt vēl 34 000 € no siltuma rekuperācijas. Tas vien nozīmē siltuma apjomu, ko 40 vienģimeņu mājas patērē gadā. Pieskaitām 25 000 € apkopes izmaksas. Rezultātā iegūstam iespaidīgu summu.” Lai gan kompresori svētdienu vakaros tiek ieslēgti pusstundu agrāk nekā iepriekš, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru tīrīšanas tvertnei, uzņēmums ZF ar šo darbību vien jau ietaupa ievērojamu summu.

Izmantojot Kaeser saspiestā gaisa staciju, uzņēmums ZF Friedrichshafen Aitorfā (Eitorf) spēj ieekonomēt 172 000 € gadā

Tikpat iespaidīgs ir CO2 samazinājums. Vadoties pēc ietaupījuma ekvivalenta — apt. 1667 KWh uz tonnu CO2, strāvas ietaupījums (760 000 KWh) apvienojumā ar radītā siltuma izmantojumu (960 000 KWh) veido CO2 emisiju samazinājumu 1000 tonnu apmērā gadā.

CO2 ekonomija

Izcils sniegums. Investīcijas jau sen ir atmaksājušās. Tādējādi Manuela Baumgartena lepnums ir pilnībā attaisnots. Tas bija sarežģīts un izaicinājumiem pārpilns projekts, kas no visiem iesaistītajiem prasīja attiecīgu izturības devu. “Pieci gadi; kāds cits saspiestā gaisa piedāvātājs jau sen būtu atteicies,” rezumējoši secina “Mr. Contracting”, kā uzņēmumā ar atzinību dēvē Baumgartenu. Tomēr tad viņš pasmaida: “Bet mēs bijām neatlaidīgi. Par laimi mums un arī KAESER.”

Šeit pieejama papildu informācija par izstrādājumiem