Kohemas (Cochem) pašvaldības attīrīšanas iekārtās augstāku efektivitāti nodrošina Kaeser Kompressoren skrūves tipa gaisa pūtēji
Kohemas (Cochem) pašvaldība

Draudzīgs videi

Atskaņot filmu
Pateicoties KAESER jaunajam skrūves ventilatoram, attīrīšanas iekārtas Treis Kardenā (Treis Karden) darbojas vēl efektīvāk, vienlaikus saudzējot vidi.

Kohemas pašvaldība ir ļoti inovatīva; tajā ir apvienotas vairākas attīrīšanas iekārtas, un nemitīgi tiek meklētas jaunas iespējas strādāt vēl efektīvāk. Pateicoties jaunajam skrūves ventilatoram, Treis Kardenā katru sekundi Mozeles upē ieplūst 344 litri tīra ūdens, un slogs uz pašvaldības kasi samazinās.

Treis Kardenas attīrīšanas iekārta ir Sequencing Batch Reactor (SBR iekārta). Tas nozīmē, ka notekūdeņi tiek apstrādāti pa daļām. Viena cikla ilgums vienā tvertnē ir aptuveni 300 minūtes. Ūdens līmenis ir aptuveni 5,5 metri, un fizikālais spiediens — aptuveni 570 mbar darba režīmā. Turklāt gada laikā caurplūstošo notekūdeņu apjoms stipri mainās. Vasaras laikā Mozeles reģionā lielais tūristu un vīndaru skaits palielina notekūdeņu apjomu, bet ziemas mēnešos ūdens apjoms būtiski samazinās. Turklāt atkarībā no ūdens līmeņa SBR iekārtā spiediens mainās diapazonā no 480 līdz 570 mbar (virsspiediens).

Līdz šim Treis Kardenas attīrīšanas iekārtās tika izmantoti rotācijas tipa gaisa pūtēji, un apsaimniekotājs bija ar tiem apmierināts. Attīrīšanas iekārtas tvertnes dziļums ir seši metri, kas ir relatīvi izplatīts ūdens dziļums attīrīšanas iekārtās, jo Vācijā optimālais maksimālais iepūšanas dziļums ir pieci metri. Šādā ūdens dziļumā ir iespējams visoptimālāk ievadīt gaisu. Šādos apstākļos jaunie skrūves ventilatori, pateicoties jauna veida konstrukcijai un tehnoloģijai, solīja nodrošināt būtisku enerģijas izmaksu ietaupījumu un samazinātas trokšņa emisijas vērtības, salīdzinot ar līdzšinējo risinājumu.

Būtiskas priekšrocības izmaksu ziņā

Tāpēc Kohemas pašvaldība izlēma pārbaudes veidā uzstādīt FBS tipa skrūves ventilatoru ar padeves daudzumu līdz 67 m³/min, kas varētu aizstāt rotācijas tipa gaisa pūtēju. Pašā iekārtā ir skrūves bloks ar 650 mbar (virsspiediens) priekšspiedienu, kas ir ļoti noderīgs sistēmas darbam.

Līdz ar to jaunajiem skrūves ventilatoriem ir vairākas priekšrocības. Salīdzinājumā ar ierastajiem rotācijas tipa gaisa pūtējiem tie (atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem) ir par līdz pat 35 procentiem efektīvāki, turklāt salīdzinājumā ar daudziem tirgū pieejamajiem skrūves un turbo ventilatoriem tiem ir nozīmīgas enerģētiskas priekšrocības. Šo enerģijas ietaupījuma efektu cita starpā nodrošina skrūves ventilatora iepriekš paaugstinātais iekšējais spiediens, kas jau gandrīz līdzinās sistēmas spiedienam. Tādējādi ir iespējams nepieļaut tā saukto pārmērīgo spiediena paaugstināšanu. Tā rodas, ja skrūves ventilators tā iekšējo ģeometrisko īpašību dēļ izveido spiedienu, kas ir augstāks par to, kāds vispār ir nepieciešams notekūdeņu iekārtai. Tādējādi šī spiediena paaugstināšanas principa enerģētiskā priekšrocība tiktu samazināta un nelabvēlīgos apstākļos pat tiktu zaudēta pilnībā.

Kaeser Kompressoren saspiestā gaisa stacija ar sērijas FB 620 Plus un FB 660 S kompresoriem
Treis Kardenas attīrīšanas iekārtu FBS skrūves ventilators aizstās līdzšinējos rotācijas tipa gaisa pūtējus.
Nemainīga efektivitāte

Uz rotoriem nav nekāda pārklājuma, tādējādi efektivitāte arī daudzu gadu ekspluatācijas laikā saglabājas nemainīgi augsta. Bloku koncepcija, kas ir pieteikta patenta saņemšanai, nodrošina vēl citas priekšrocības, kas palielina enerģijas ietaupījumu un būtiski paaugstina visas iekārtas īpatnējo jaudu. Cita starpā tā nodrošina, ka mašīnu arī ar mazu apgriezienu skaitu var ekspluatēt efektīvāk nekā līdz šim zināmos skrūves ventilatorus, un līdz ar to tā nodrošina plašāku regulēšanas diapazonu nekā to spēj citas tirgū pieejamās ierīces. Turklāt skrūves ventilatori tiek piegādāti kā komplektētas iekārtas. Tas nozīmē, ka spiediena paaugstinātājs ir aprīkots ar integrētu vadības sistēmu Sigma Control 2, kā arī ar visām nepieciešamajām jaudas elektroniskajām ierīcēm, piemēram, ar frekvenču pārveidotāju. Frekvenču pārveidotājs jau ir ieprogrammēts, un kopējā iekārta rūpnīcā ir tikusi iedarbināta pārbaudei, tāpēc uzstādīšana ir daudz vienkāršāka.

Vadības sistēma savukārt nodrošina pastāvīgu visaptverošu iekārtas uzraudzību un vienlaicīgi ļauj to vienkārši un ekonomiski iekļaut attīrīšanas iekārtās esošajās procesa vadības sistēmās. Iekļaušanu var realizēt ierastajā veidā, izmantojot bezpotenciāla kontaktus, vai arī, izmantojot Profibus DP un Ethernet tīklu. Attīrīšanas iekārtas jau ir aprīkotas ar jaunākajām procesa vadības sistēmām Profibus DP, tāpēc iekārtas koncepcija viegli iekļaujas uz nākotni orientētajā attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā. Pateicoties vienkāršajai uzstādīšanai un ekspluatācijas uzsākšanai, ir iespējams ietaupīt vēl citas izmaksas.

Pārdomāta konstrukcija

Skrūves ventilatoriem ir vēl citas priekšrocības, kas izpaužas enerģijas un līdz ar to arī izmaksu jomā. Pateicoties iekšējai dzesēšanas koncepcijai, nav nepieciešams izmantot eļļas sūkni un eļļas dzesētāju, kas patērē daudz enerģijas. Turklāt tajos ir ieviesta efektīva spiediena paaugstināšanas koncepcija, kas nodrošina ilglaicīgu spiediena saglabāšanu, neizmantojot zemspiediena sūkni. Mašīnās netiek izmantoti papildu agregāti un ieziešana ar eļļas cirkulāciju, tādējādi pagarinās to darbmūža ilgums un drošība. Lai nodrošinātu optimālu dzesēšanu un efektivitāti, dzesēšanai un procesam nepieciešamais gaiss tiek neatkarīgi iesūknēts no korpusa ārpuses. Tas nodrošina lielāku izmantojamo gaisa masas plūsmu, ja jauda ir vienāda. Ventilatori ir viegli uzstādāmi, tie ir droši, arī izmantojot ilgstoši, robusti un izturīgi. Pateicoties pārdomātam daļu izvietojumam, tos ir iespējams uzstādīt gan pie sienas, gan arī vienu otram blakus. Tādējādi apkopi var veikt vienkārši un ekonomiski, vienlaicīgi nodrošinot kompaktu uzstādīšanu.

Lai gan skrūves ventilators ir komplektēta iekārta, Treis Kardenā to varēja un bija nepieciešams piegādāt pa daļām un tur samontēt, jo attīrīšanas iekārtas bija aprīkotas ar dūņu presi, kas ierobežoja piekļuvi ventilatora pagrabam. Aktīvā iekārtas ekspluatācijas režīmā nav iespējams pārtraukt dūņu preses ekspluatāciju. Tomēr, pateicoties skrūves ventilatora moduļu veida uzbūvei, tas nesagādāja problēmas. Ventilators tika izjaukts pa daļām un tad attiecīgajā telpā samontēts; tad tika uzsākta tā ekspluatācija.

Arī iepriekš uzstādītie rotācijas tipa gaisa pūtēji savā rotācijas tipa gaisa pūtēju klasē jau darbojas relatīvi ekonomiski, turklāt attīrīšanas iekārtās ir mainīgs ūdens līmenis, tāpēc Treisas gadījumā netika sasniegts maksimālais iespējamais ietaupījums. Ūdens līmenis ir mainīgs (ar maksimālo 570 milibāru pretspiedienu), tāpēc atsevišķos laika posmos sasniegtais enerģijas ietaupījums bija 25 procenti, salīdzinot ar rotācijas tipa gaisa pūtēju. Vērtības mērīja un apstiprināja vietējais inženieru birojs.