Jaunā Kaeser Kompressoren Contracting saspiestā gaisa sistēma uzņēmumam Werner & Mertz
Werner & Mertz

Izcilas kvalitātes saspiestais gaiss Frosch vajadzībām.

Noslēdzot līgumu par KAESER saspiestā gaisa staciju, Werner & Mertz nodrošina nepieciešamo aprīkojumu Industrie 4.0 laikmetam.

Ne visi atpazīst uzņēmuma nosaukumu Werner & Mertz, tomēr ikviens pazīst tā izstrādājumus: Erdal un Frosch. Inovatīvajā uzņēmumā ir ārkārtīgi moderna saspiestā gaisa sistēma, kas jau šodien ir veidota tā, lai to būtu iespējams ieslēgt tīklā atbilstoši Industrie 4.0.

Industrie 4.0 ir sistēma iekārtu un IT saslēgšanai tīklā, kas nodrošina ieguvumus gan klientam, gan arī ražotājam. Saspiestā gaisa apgādes gadījumā tas nozīmē kopēju saspiestā gaisa ražošanas koncepciju. Sistēmā ir apvienoti visi elementi, sākot no plānošanas, ietverot realizāciju un līdz pat profilaktiskajai apkopei, un tā vada tos viedā veidā, tādējādi automātiski nodrošinot individuāli pieprasīto saspiestā gaisa jaudu un kvalitāti, vienlaicīgi arī lielāko pieejamību un veiktspēju, kā arī mazākas dzīves cikla izmaksas.

Ilgtspēja caur un cauri

Uzņēmumam Werner & Mertz, kas ir patērētājiem un profesionāļiem paredzētu izstrādājumu ražotājs, vidi saudzējoša saimniekošana un ilgtspēja nav tikai modes tendence, bet gan būtiska uzņēmuma tradīcija. Saskaņā ar šo filozofiju tiek attīstīti ne tikai izstrādājumi, kas tiek izplatīti ar tirdzniecības zīmoliem Erdal un Frosch, bet arī uzņēmuma ēka ir veidota, balstoties uz šiem principiem, un tā ir novērtēta ar ilgtspējas balvu. Kad pienāca brīdis nomainīt visu saspiestā gaisa sistēmu, svarīgi bija ne tikai nomainīt visas līdzšinējās atšķirīgās un novecojušās komponentes, bet arī būtiski ietaupīt izmaksas. Turklāt uzņēmums meklēja risinājumu, kas būtu atbilstošs Werner & Mertz ilgtspējas un energoefektivitātes filozofijai. Meklējumi atveda pie Kaeser Kompressoren, kas piedāvāja līguma slēgšanas koncepciju. Slēdzot līgumu, saspiestā gaisa sistēma paliek ražotāja uzņēmuma īpašumā, un klients maksā tikai par faktiski izmantoto saspiesto gaisu. Līguma slēgšanas variants piedāvā ne tikai tehniskos aspektus, bet arī priekšrocību, ka izmaksas par saspiesto gaisu kļūst par mainīgajām izmaksām. Industrie 4.0 tēma uzņēmumā Werner & Mertz oficiāli vēl nav definēta kā vadlīnija, tomēr diskusijas par to jau notiek. Tas nozīmē, ka saspiestā gaisa stacijai jābūt saderīgai arī ar Industrie 4.0.

Precīzi pielāgots risinājums

Lai būtu iespējams saspiestā gaisa sistēmu līdzīgi kā uzņēmumā Werner & Mertz integrēt modernā pārvaldes sistēmā, nepietiek ar kaut kādā veidā saliktas datorsistēmas uzstādīšanu; iesakām vispirms veikt kopēju analīzi, kurā tiek ņemti vērā visi nozīmīgie parametri. Tie būtu: ekspluatācijas drošība, enerģijas ietaupījums, piesaiste ražošanas un enerģijas pārvaldības sistēmai. Uzņēmums laika gaitā bija izaudzis, un iepriekšējā saspiestā gaisa sistēma vairs nebija atbilstoša ražošanas vajadzībām, turklāt tā bija sadalīta pa vairākām atrašanās vietām. Iepriekšējā iekārta nebija aprīkota ne ar kādiem sensoriem, līdz ar to vispirms tika veikts saspiestā gaisa audits. Šī analīzes sistēma, pateicoties relatīvi vienkāršajām iespējām to piesaistīt, spēj esošajā iekārtā 14 dienas veikt saspiestā gaisa auditu un tādējādi atpazīt esošās patēriņa tendences un iepriekšējās sistēmas vājās vietas. Programmatūra ar datora atbalstu ļauj vizualizēt kompresoru darbību, kā arī gaisa patēriņu, spiedienu un arī iespējamās problēmas saspiestā gaisa sagatavošanas posmā un izstrādāt optimizēšanas priekšlikumus, pateicoties programmatūrai ar datora atbalstu.

Werner & Mertz pieņēma lēmumu par labu līguma variantam (šajā gadījumā Sigma Air Utility), un uzņēmumam bija jānodrošina tikai telpas saspiestā gaisa stacijai.

Kaeser Kompressoren saspiestā gaisa stacija uzņēmumā Werner & Merz
Werner & Mertz saspiestā gaisa stacija ir izvietota atsevišķā labi ventilētā ēkā.
Savienots tīklā pilnībā saderīgi

Svarīgs šīs sistēmas aspekts ir tāds, ka ne tikai tiek uzstādītas atsevišķas komponentes bez viedajiem elementiem, bet atsevišķie kompresori tiek aprīkoti ar rūpnieciskajiem datoriem. Tie vēlāk vada datus tālāk uz augstāk pakārtotu sistēmu, piemēram, uz Sigma Air Manager (SAM), kura, pamatojoties uz savāktajiem datiem, automātiski spēj optimizēt sistēmu un vienlaicīgi (atkarībā no uzņēmuma ražošanas stāvokļa) konstatē uzņēmumam nepieciešamo gaisa patēriņu, kā arī attiecīgi noregulē iekārtu.

Turklāt šī saspiestā gaisa pārvaldības sistēma ir arī saskarne, caur kuru tiek vadīti visi saspiestā gaisa stacijas dati. Sākot no ekspluatācijas datiem par visiem kompresoriem, kas šajā gadījumā vada informāciju caur Profibus DP uz centrālo Sigma Air Manager, kā arī dati par traucējumiem, patēriņa tendencēm un ekonomiskumu attiecībā uz visu sistēmu un pieslēgtajām perifērajām iekārtām, piem., žāvētājiem, kondensāta novadītājiem un kondensāta sagatavotājiem, un noslēdzot ar kompresoru stacijas apkārtējo apstākļu uzraudzību. Sistēma darbojas ne tikai kā datu savācēja, bet tā nepieciešamības gadījumā arī spēj nodot datus tālāk pie lietotāja uzstādītai vadības tehnikas sistēmai, izmantojot standarta saskarnes. Ja lietotāja īpašumā nav šādu vadības tehnikas sistēmu, sistēma, kas ir veidota kā tīmekļa serveris, spēj vizualizēt datus parastā datorā, izmantojot Internet-Explorer, un nodot šiem lietotājiem atbilstošu informāciju par gaisa patēriņu, enerģijas patēriņu, kompresoriem, kas darbojas, traucējumiem un izmaksām. Ja būtu nepieciešams veikt ārkārtas slēgumu pa tālruni, šajā Sigma Air Manager datu saskarnē tas ir iespējams. Lai dabīgi nodrošinātu absolūti optimālu iekārtas ekspluatāciju, sistēma, protams, spēj piegādāt datus centrālajam Kaeser datu centram, izmantojot internetu.

Sigma Network gādā par drošību

Jaunās izstrādes, piemēram, Sigma Network, sniedz papildu drošību. Jaudīgs uz Ethernet bāzes veidots tīkls, kas ir droši autonomi noslēgts un ļauj optimāli pārraudzīt un efektīvi vadīt saspiestā gaisa staciju, kā arī izmantot to Industrie 4.0 izpratnē. Uzņēmumā Werner & Mertz šī komponente vēl nav uzstādīta, bet to ir iespējams izdarīt arī vēlāk.

Modernā iekārta pilnībā atbilst mūsu nama prasībām — tā ir energoekonomiska, efektīva, elastīga, un tai ir neliels apkopes darbu apjoms.
Günther Heinrichs, Werner & Mertz tehniskās nodaļas vadītājs
Iekārta pati nosaka, kas tai ir nepieciešams

Šis ražotāja centrālais datu centrs tagad ir galvenā visu tālāko aktivitāšu norises vieta. Tā, piemēram, ir iespējams vadīt servisa struktūru, izmantojot īpašu servisa moduli. Saspiestā gaisa stacijas ražotāja datu centrs, kas darbojas starptautiski, sadala datus un attiecīgi nosūta tos nacionālajiem datu centriem. Tie spēj, piemēram, tieši koordinēt ekspluatāciju avārijas situācijās, sadarbojoties ar servisa montieriem, kas atrodas uz vietas un ar saviem servisa automobiļiem vienmēr ir aprīkoti attiecīgiem gadījumiem.