Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nosēdbaseins Manhingā
Gaisa pūtēji skābekļa ievadei aerotenkā

Elastīgs un efektīvs gaisa pieprasījuma segums!

Manhingas (Manching) komunālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Nepieciešams nomainīt vecos gaisa kompresorus komunālajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, vienlaikus nodrošinot enerģijas taupīšanu un augstu pielaidi īslaicīgu saspiesta gaisa svārstību gadījumā. 
Risinājums — saspiesta gaisa ražošana no viena avota, lai palielinātu pieejamību.

Uzdevums

Komunālajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (41 000 cilvēka ekvivalentu) bija paredzēts nomainīt vecos gaisa kompresorus. 

Gādājot jaunas iekārtas, līdzās enerģijas ietaupīšanai uzsvars tika likts arī uz augstu pielaidi pret īslaicīgām spiediena svārstībām un plašu regulēšanas diapazonu, kas ļautu iespējami efektīvi apmierināt kopējo gaisa pieprasījumu.
Saspiestais gaiss tiktu ražots centralizēti un pa kopējo cauruļvadu ar blendes regulēšanas aizbīdņu palīdzību sadalīts pa attiecīgajām ventilējamām zonām.

Risinājums

KAESER projektu inženieru pirmais solis bija nepieciešamo ekspluatācijas datu ieguve. Pie tiem pieskaitāma plūsmas apjoma un darba spiediena progress noteiktā laika posmā. Rezultāti parādīja, ka lielākā iespējamā regulējamība un enerģijas ietaupījums būtu panākams, sadalot slodzi uz vairākām iekārtām, kas ir diferencētas jaudas un piedziņas veida ziņā.

Ja spiediena starpība bija 560 mbar, regulēšanas diapazons sasniedza no 280 līdz 3150 m³/h, t. i., vairāk nekā 1:11. Tika uzstādīti divi DB 236C-OFC rotācijas tipa gaisa pūtēji (ar frekvenču pārveidotāju) un divi DB 236C-STC (ar Y/D starteri). SIGMA AIR MANAGER (SAM) augstāka kompresoru vadības sistēma koordinē atsevišķu iekārtu darbību starpsistēmu saitē atbilstoši pieprasījumam un dara to iespējami efektīvi. Kombinētajai vadības iekārtai SAM ir programmatūra, kas ir speciāli pielāgota zemspiediena kompresoru ekspluatācijas īpašībām.
Izmantojot savienojumu ar procesa vadības sistēmu, vadība veic mainīgā spiediena regulēšanu.

Vecās saspiestā gaisa stacijas nomainīšana ar Kaeser saspiestā gaisa staciju attīrīšanas iekārtai Manhingā
Rezultāts

Saskaņā ar notekūdeņu sistēmas pārvaldnieka izteikumiem, atskatoties pagātnē, bija ļoti noderīgi, ka renovācijas gaitā saspiestā gaisa ražošana notikusi no viena avota. 

Pateicoties tam, ne tikai izdevies samazināt komunikatīvo un konstruktīvo savienojumu skaitu, bet panākts arī tas, ka speciālās zināšanas par ierīču un vadības tehniku sakoncentrējušās nedaudzās rokās. Servisa gadījumā ir nodrošināta lielāka pieejamība.

Jauna Kaeser Kompressoren rotācijas tipa gaisa pūtēju stacija notekūdeņu attīrīšanas iekārtā Manhingā