Fürst GmbH ražotas plastmasas tvertnes pamatne
Fürst GmbH

Ilgtspējība vairākos līmeņos

Ilgtspējība vairākos līmeņos!

Vai esat kādreiz no apakšpuses aplūkojis plastmasas trauciņu, no kura nogaršojāt gumijlācīšus, cepumus vai vafeles? Gandrīz neviens tā nerīkojas, tomēr aiz tur lasāmās informācijas varētu slēpties kāds vācu ražotājs, kura pārdomātais risinājums saspiestā gaisa jomā varētu ieinteresēt arī Jūs.

Izpētot iepakojuma apakšpusi, iespējams, pamanīsiet uzņēmuma Fürst logotipu. Tas ir jau trešajā paaudzē vadīts ģimenes uzņēmums, kura galvenā ražotne atrodas Bavārijas pilsētā Hallerndorfā (Hallerndorf) un pārstāvniecības — Francijā. Pavisam nesen uzņēmums Fürst veica sertifikāciju saskaņā ar enerģijas pārvaldības normu ISO 50001, tās laikā pārbaudot, modernizējot un uzlabojot visus iekšējos procesus. Rezultātā tika sasniegts arī nozīmīgs izmaksu ietaupījums. Šīs sertifikācijas procesā arī saspiestā gaisa apgādes sistēma tika pārveidota atbilstoši jaunākajām iespējām. Tādējādi uzņēmums ne tikai būtiski samazināja savus izdevumus par enerģiju, bet arī ir sagatavots nākotnei, tostarp attiecībā uz Industrie 4.0.

Augstākās kvalitātes prasības un efektivitāte

Uzņēmums Fürst spiedienliešanas procesā ražo iepakojumus pārtikas produktu nozarei. Tas nozīmē, ka pastāv stingras kvalitātes prasības attiecībā uz izstrādājumu un visu ražošanas procesu. Turklāt, ražojot Vācijā, ir jānodrošina maksimāla efektivitāte, lai nezaudētu konkurētspēju sarežģītajā starptautiskajā iepakojumu tirgū.

Nadja Firste (Nadja Fürst) ir pašreizējās īpašnieces meita — ceturtā paaudze, kas nesen uzsākusi darbu uzņēmumā. Viņa uzņēmumā ir atbildīga par kvalitātes pārvaldību. “Kvalitātei šeit ir augstākā prioritāte. Bet ļoti nozīmīga loma ir arī ilgtspējībai,” viņa piebilst. „Tas jāņem vērā ne tikai attiecībā uz mūsu izstrādājumiem, bet arī ražošanas procesā. Tieši tāpat kā, ražojot mūsu traukus, uzmanība tiek pievērsta tam, lai tie būtu noslēgti, mazgājami trauku mazgājamajās mašīnās, izmantojami atkārtoti un kalpotu iespējami ilgi, arī ražošanas procesā mēs pievēršam lielu uzmanību resursu taupīgai izmantošanai.”

Ražošana ar pneimatiku uzņēmumā Fürst GmbH
Galvenā darbības forma — saspiestais gaiss

Uzņēmumā Fürst visur ražošanā tiek izmantots saspiestais gaiss. Sākot no materiālu transportēšanas līdz pat gatavo izstrādājumu izpūšanai un noņemšanai. Tas tiek izmantots arī vakuuma veidā. Kopējā aprēķinā saspiestais gaiss ieņem nozīmīgu pozīciju, jo tas ir galvenā darbības forma. Tāpēc ir saprotams, ka Nadja Firste vēlējās uzstādīt saspiestā gaisa apgādes sistēmu, kas darbotos energoekonomiski, tomēr uzticami un atbilstoši augstākajai kvalitātei.

Pēc apjomīga saspiestā gaisa audita veikšanas, kas detalizēti noteica uzņēmumam nepieciešamo apjomu, saspiestā gaisa stacija uzņēmumā Fürst tika izstrādāta atbilstoši jaunākajiem tehnikas standartiem, ietverot visas īpašības, kādas būtu nepieciešamas mūsdienīgai stacijai. Protams, priekšplānā izvirzījās kvalitātes ziņā augstvērtīga, droša saspiestā gaisa apgāde, efektivitāte un izmaksu ietaupījums par enerģiju.

Potenciāls tika paaugstināts, pateicoties SIGMA AIR MANAGER 4.0

Uzstādot jaunu kompresoru, kas ir pielāgots saspiestā gaisa pieprasījumam, tika paaugstināta saspiestā gaisa ražošanas efektivitāte; uzstādot spiediena uzturēšanas sistēmas un jaunus žāvētājus, tika realizēta koncepcija par nepārtrauktu saspiestā gaisa nodrošināšanu.

Pirms pārbūves uzņēmuma Fürst saspiestā gaisa stacijai nebija vairākas mašīnas aptverošas vadības sistēmas. Uzstādot Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), kļuva pieejams papildu potenciāls attiecībā uz efektivitātes paaugstināšanu, vienkāršu apkopi, iespēju savienot tīklā, kā arī uz vadību, izmantojot Industrie 4.0, turklāt vēlāk būs iespēja veikt profilaktisku apkopi.

Tās bāzi veido kompresori un komponentes saspiestā gaisa sagatavošanai ar integrētām rūpnieciskām vadības sistēmām, kas spēj pārraidīt visus datus uz augstāk pakārtotu vadības sistēmu. Šī augstāk pakārtotā vadības sistēma SAM 4.0 spēj vienlaicīgi uzraudzīt komponentes, apkārtējās vides un ražošanas apstākļus, kā arī precīzi pielāgot saražoto saspiestā gaisa daudzumu attiecīgajam uzņēmuma pieprasījumam. Tā cita starpā optimizē spiediena stabilitāti, automātiski pielāgo kompresoru stacijas padeves jaudu gadījumā, ja saspiestā gaisa patēriņš ir mainīgs, visaptveroši optimizē energoefektivitāti, izmantojot datus par regulēšanas zudumiem, pārslēgšanās zudumiem, spiediena stabilitāti, kā arī padara saspiestā gaisa staciju piemērotu nākotnē paredzētiem servisa darbiem, piemēram, profilaktiskajai tehniskajai uzturēšanai (Predictive Maintenance). Turklāt vadības sistēma nodrošina arī attālinātās diagnostikas iespēju. Tas nozīmē, ka pēc lietotāja vēlēšanās dati pastāvīgi tiek nosūtīti uz ražotāja Machine Operation Center (mašīnu vadības centru) un tur tiek pārraudzīti. Augstāk pakārtotā vadības sistēma automātiski analizē attiecīgo situāciju un nepieciešamības gadījumā nosūta ziņojumu servisa komandai, tieši montierim uz vietas vai arī uz centrālo datu centru.

Tādējādi tiek paaugstināta ekspluatācijas drošība un efektivitāte, vienlaicīgi samazinot enerģijas izmaksas un izmaksas visā dzīves cikla laikā.

Vairākas mašīnas aptverošajā vadības sistēmā ir paredzēta iespēja paplašināt saspiestā gaisa staciju. Veicot vienkāršu programmatūras jaunināšanu, ir iespējams veikt paplašināšanu, neveicot papildu investīcijas aparatūrā. Tādējādi pie SAM 4.0 kombinētās vadības sistēmas var pieslēgt jaunas komponentes, izmantojot Ethernet bāzēto SIGMA NETWORK, un konceptuāli integrēt Industrie 4.0.

Kaeser Kompressoren stacija uzņēmumā Fürst GmbH
Energoizmaksu ietaupījums, izmantojot siltuma rekuperāciju

Veiktie pasākumi palīdz samazināt izmaksas par elektroenerģiju, ietaupot 14 500 eiro gadā.

Pēc jaunās saspiestā gaisa stacijas uzstādīšanas uzņēmumā Fürst pirmo reizi ir iespējams izmantot siltuma rekuperāciju. Izmantojot kompresoru izvadīto siltumu, kas rodas saspiestā gaisa ražošanas procesā, ir iespējams apkurināt biroju kompleksu, tādējādi ietaupot šķidro kurināmo. Tādējādi ir iespējams vēl vairāk samazināt izmaksas par enerģiju, ietaupot 5400 eiro gadā.

Nadja Firste ir ļoti apmierināta ar jauno iekārtu un ar lielu interesi gaida turpmākās attīstības iespējas. “Tieši mēs esam tie, kas izlemjam, kā vajadzētu apieties ar izstrādājumu un arī ar resursiem, kas mums ir pieejami,” viņa norāda. “Vai mēs izstrādājumus metam ārā vai izmantojam atkārtoti, kā mēs ražojam izstrādājumus un apejamies ar resursiem — ilgtspēja sākas mūsu galvās.”

Šeit pieejama papildu informācija par izstrādājumiem