Notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar 85 000 cilvēku ekvivalentu Kicingenā
Kicingenas (Kitzingen) komunālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Enerģijas patēriņa samazināšana un gaisa daudzuma palielināšana!

Gaisa pūtēji skābekļa ievadei aerotenkā

Elektriskās enerģijas pieprasījums samazināts par vairāk nekā 20 procentiem! Tas bija iespējams tikai pateicoties tam, ka veco gaisa kompresoru iekārtu modernizēja, izmantojot jauno Kaeser Kompressoren gaisa pūtēju staciju.

Uzdevums

Pēc aptuveni 14 gadu darbības komunālajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ar 85 000 cilvēku ekvivalentu bija nepieciešama centrālās gaisa pūtēju stacijas modernizācija. Četri vecāki rotācijas tipa gaisa pūtēji ar regulējamu apgriezienu skaitu ražoja saspiesto gaisu, kas ar kolektora cauruļvada palīdzību ar blendes regulēšanas aizbīdņiem tika sadalīts uz atsevišķām aktīvajām zonām. Saspiestā gaisa ražošanas jaunās koncepcijas mērķis bija elektroenerģijas pieprasījuma samazinājums un labāks kombinācijā darbināmo gaisa kompresoru pielāgojums pie gaisa pieprasījuma, kas, piemēram, vīnogu ievākšanas dēļ sezonāli ir ļoti mainīgs. Pusi no visām kaskādēm jāventilē ar pārtraukumiem. Vēl tika izvirzīta prasība, lai jaunajiem kompresoriem un visiem to darbībai nepieciešamajiem komponentiem pirms piegādes tiktu veikta jaudas pārbaude saskaņā ar ISO 1217 C. un E. pielikumu.

Risinājums

Pateicoties sezonālā pieprasījuma un darba spiediena plašai analīzei, kā arī ilggadīgai pieredzei saspiestā gaisa tehnikas jomā, tika rasts risinājums, kas ļauj katru pieprasījuma punktu apkalpot ar iespējami nelielu iekārtas izmantojumu un frekvenču pārveidošanu tikpat kā bez zudumiem: divi EB 380S-SFC (katrs 55 kW, frekvencregulēšana) rotācijas tipa gaisa pūtēji, viens EB 380S-STC (37 kW, Y/D starteris) un viens rotācijas tipa gaisa pūtējs BB 89C-STC (11 kW, Y/D starteris).
Tika sasniegts saspiestā gaisa regulēšanas diapazons no 315 līdz 5515 Nm³/h (apm. 1:17). Kombinētā vadības iekārta SIGMA AIR MANAGER kombinē attiecīgi efektīvākās iekārtas, kas nepieciešamas aktuālajam pieprasījumam. Vadības sistēma papildus pārvalda dublēšanas kapacitāti, ja notiek iekārtas atteice vai jāveic tās apkope. SIGMA AIR MANAGER komunikācija ar procesa vadības sistēmu notiek ar datu kopnes starpniecību, vienlaikus regulējot spiedienu.

Augstāka iekārtu vadības sistēma Sigma Air Manager, kas ražota Kaeser Kompressoren
Rezultāts

Atskatoties uz pēdējo gadu salīdzināmajiem laika posmiem, redzams, ka ieguldījums enerģijas ražošanā samazinājies par vismaz 23 procentiem, kas pat pārspēj gaidīto.
Turklāt kompresoru staciju, kuras ventilācija mašīntelpā notiek ar apkārtējo gaisu, ne mazākajā mērā neietekmēja 2015. gada Vācijas rekordtemperatūra, kas pārsniedza 40 °C, jo KAESER skrūves tipa gaisa pūtēji jau standarta variantā ir konstruēti lietošanai temperatūrā līdz 45 °C.
Ja tomēr attiecībā uz kompresoru mehāniku, iekārtu vadību, energoapgādi, darbības režīmiem vai komunikāciju būtu nepieciešama optimizācija, ir pieejama kontaktpersona, kas ātri var ierasties uz vietas, lai pilnībā izprastu kopsakarības, un pēc iekārtas ekspluatētāja vēlmēm kopā ar KAESER servisu piedāvāt perfektu risinājumu.

Kaeser Kompressoren kompresoru stacija notekūdeņu attīrīšanas iekārtā Kicingenā