Datu aizsardzības tiesiskās norādes mārketinga mērķiem

Mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus mārketinga nolūkos.

Pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu ir uzņēmuma vadīātjs

IST-Riga SI
Jaunpriedili, Kekavas pag. 
Kekavas novads, LV-2123
E-pasts: office@ist-riga.lv
+371 67620485

Jūsu personas datu apkopošanas, glabāšanas un apstrādes mērķis ir klienta laikrakstu, uzaicinājumu vai informācijas sūtījumu nosūtīšana pasta sūtījumu un/vai elektroniskā formā vai tālruņa zvani, lai vienotos par termiņiem. Ja nevēlaties, lai kāds no norādītajiem saziņas veidiem tiktu izmantots, lūdzu, nosūtiet attiecīgu īsu informāciju uz adresi office@ist-riga.lv.

Mārketinga nolūkos mēs apstrādājam tikai tālāk norādītos datus: uzvārds, vārds, uzņēmums, amats, uzņēmuma adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī informācija par to, kāda veida saziņa Jums ir vēlama.

KAESER uzņēmuma ietvaros Jūsu dati saskaņā ar VDAR 4. panta 9. punktu tiek apstrādāti pārdošanas, servisa un mārketinga nodaļās. Ir iespējams, ka mēs Jūsu pieprasījumus nododam tālāk mūsu piesaistītajiem uzņēmumiem (piem., tirdzniecības partneriem), kuri var palīdzēt mums izpildīt Jūsu doto uzdevumu. Jūsu personas dati netiek nodoti trešajām pusēm.

Uz citām valstīm ārpus ES (trešajām valstīm) vai starptautiskām organizācijām saskaņā ar VDAR 44. pantu Jūsu personas dati tiek nosūtīti tikai pēc Jūsu pieprasījuma, piemēram, lai saņemtu piedāvājumu no kādas filiāles ārvalstīs. Attiecībā uz personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus ES saskaņā ar VDAR 44. pantu KAESER KOMPRESSOREN SE un ar to saistītās sabiedrības Vācijā nodrošina, ka tiek izpildīti VDAR 45. panta un turpmāko pantu nosacījumi.

Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei saskaņā ar VDAR 6. pantu ir nodrošināts, ja no Jums ir saņemts aktuāls apliecinājums par piekrišanu vai ja Jums kā mūsu klientam jau iepriekš ir sūtīta mārketinga informācija. Saskaņā ar VDAR 21. pantu Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu izmantošanu mārketinga mērķiem, sazinoties pa e-pastu office@ist-riga.lv.

Ja mums saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Jums, vai likuma prasību dēļ ir nepieciešams glabāt Jūsu datus ilgāku laiku, mēs tos neizmantosim mārketinga nolūkos.

Saskaņā ar VDAR 15. pantu un turpmākajiem pantiem Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, tos labot, dzēst un ierobežot. Šajos jautājumos sazinieties ar mums:

IST-Riga SI
Jaunpriedili, Kekavas pag. 
Kekavas novads, LV-2123
E-pasts: office@ist-riga.lv

Jūs varat iesniegt sūdzības Datu Valsts inspekcia, Blaumana iela 11-13, Riga, LV-1011