Produkcija Serviss Kontakti References Par KAESER
 
 
  

Datu aizsardzība

 

Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt Jūsu privāto sfēru, apstrādājot Jūsu personas datus, kā arī garantēt Jūsu uzņēmuma datu drošību. Laikā, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, tiek apkopoti Jūsu personas dati; mēs tos apstrādājam drošā veidā un, protams, saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Datu apkopošana un apstrāde

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, mūsu tīmekļa serveris standartā saglabā Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja IP adresi. Mēs iegūstam arī informāciju par tīmekļa vietni, no kurienes Jūs mūs apmeklējāt, un apmeklējuma datumu un ilgumu, kā arī interneta pārlūka veidu un Jūsu izmantoto operētājsistēmu. Šos datus mēs apkopojam statistikai, lai diagnosticētu servera problēmas un uzlabotu mūsu sniegtos interneta pakalpojumus.

Personas datu izmantošana un nodošana tālāk

Lai nodrošinātu dažus mūsu tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus un informāciju (piem., pieteikšanos tiešsaistē, pieteikšanos jaunumu izdevumam vai semināriem, kontaktveidlapas izmantošanu), mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, piem., Jūsu vārds, uzvārds, adrese vai e-pasta adrese. Šāda veida datus mēs apkopojam tikai tādā gadījumā, ja tie ir nepieciešami Jūsu dotā uzdevuma izpildei. Jūsu pieprasījumi un tajos ietvertie dati un informācija tiek iekšēji pārsūtīti uzņēmuma darbiniekiem vai mūsu piesaistītajiem uzņēmumiem (piem., tirdzniecības partneriem), kuri palīdz mums izpildīt Jūsu doto uzdevumu. Jūsu personas dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati netiek pārdoti vai iznomāti.

Ciktāl to ļauj likuma normas, nelielā apmērā dati tiek saglabāti, lai sniegtu konsultācijas un tirgvedību. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu izmantošanu un saglabāšanu; rakstot uz office@ist-riga.lv.

Kaeser Kompressoren SE ir uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, tāpēc, lai varētu labāk apstrādāt Jūsu jautājumus, pastāv iespēja, ka ir nepieciešams nosūtīt Jūsu personas datus vietējiem meitas uzņēmumiem vai tirdzniecības partneriem, kuru atrašanās vieta var būt arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas robežām. Jūsu personas dati netiek nodoti citām trešajām pusēm, izņemot gadījumus, ja likumdošanas prasību vai tiesas rīkojuma dēļ mums ir pienākums to darīt.

Drošība

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai pasargātu Jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, tostarp no manipulācijām, nozaudēšanas, iznīcināšanas un nepilnvarotu personu piekļuves.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs ir arī norādes uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram ietekmēt ne ārējo tīmekļa vietņu saturu un datu aizsardzību, ne arī to īpašniekus.

Izziņas un citas tiesības

Jūs sniedzat mums atļauju veikt personas datu apkopošanu un izmantošanu, kas tiek attiecīgi protokolēta.

Pēc pieprasījuma mēs labprāt informēsim Jūs par to, vai un kādi Jūsu personas dati tiek saglabāti. Jūs jebkurā laikā drīkstat lūgt labot nekorektus datus. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu atļauju izmantot Jūsu datus, un tā būs spēkā, sākot ar atsaukšanas brīdi.

Federālās zemes kompetentā Datu aizsardzības pārvalde:

Data State Inspectorate Of the Republic of Latvia
Blaumana street 11/13-11
Riga, LV-1011, Latvia
Phone: +371 67223131
e-mail: info@dvi.gov.lv


 
KAESER home Sitemap
 
Valuable savings on high-performance Kaeser machines
atpakaļ top
Datu aizsardzība, SIA Ist-Riga